de Architect
de Architect
Winnaar ARC21: Masterplan Schinkelkwartier, Amsterdam - Ziegler|Branderhorst

Winnaar ARC21: Masterplan Schinkelkwartier, Amsterdam - Ziegler|Branderhorst

Hoe transformeer je een geïsoleerd, monofunctioneel (werk)gebied – belemmerd door grote milieuhinder en doorsneden door spoordijken, snelwegen, watergangen – naar een gemengde wijk voor 22K nieuwe inwoners en 45K arbeidsplaatsen? Hoe ontwerp je een gebalanceerde verdichting op basis van de Amsterdamse referentienormen voor sport, groen, scholen etc.?

Tekst Ziegler|Branderhorst

Schinkelkwartier wordt ontwikkeld als ‘transformatiegebied’. De gemeente heeft weinig grond in eigendom, dat maakt de ontwikkelstrategie complex. ‘Traditionele’ fasering werkt niet. Het Masterplan faciliteert en biedt kaders aan ontwikkelingen die vooruitlopen op de vaststelling van plannen; tijd is een belangrijke factor. Gemeente, eigenaren en ontwikkelaars trekken gezamenlijk op.

In dit project is er samengewerkt met onder andere beleidsmakers Gemeente Amsterdam. Maar er is ook samengewerkt met mensen uit het vakgebied architectuur, stedenbouw, landschapsontwerp, verkeerskunde en met ontwikkelaars.

Amsterdam heeft bovenop landelijke normen voor gebiedsontwikkeling aanvullende eisen en een ambitieuze BENG in de maak die geldt voor Schinkelkwartier. In Schinkelkwartier worden een flexibel casco en extra hoge verdiepingen voorgeschreven om toekomstige transformatie mogelijk te maken. Daarnaast zijn aanvullende eisen voor natuur- en klimaatadaptief bouwen.

Bijdragen oplossen woningtekort (11K woningen). Stimuleren diversiteit Nieuw-West door: breed aanbod van woningtypes (oa sociale huur, gezinswoningen), toevoegen maatschappelijke en culturele voorzieningen, tijdelijke initiatieven moeten sociale verbinding maken met bevolking Nieuw-West.

Sloterstrip Regeltegel
Sloterstrip Regeltegel

Schinkelkwartier is een nieuw autoluw stadsdeel op een strategische plek, dat transformeert van desolaat perifeer werkgebied naar een goed verbonden stadswijk door o.a. het slechten van barrières, grote investeringen in het OV, betere verbindingen voor fiets- en voetganger. Verschillende polderpeilen worden samengevoegd en boezemwater wordt uitgebreid om samen een robuust watersysteem te vormen.

Met de nieuwe inrichting van het landschap biedt Schinkelkwartier maximale kansen voor biodiversiteit en klimaatbestendigheid: er is meer gebruiks- en verblijfsgroen, ecologische structuren worden verbeterd en het watersysteem wordt uitgebreid. Een slimme ingreep zoals een parkwal biedt een oplossing voor zowel geluidshinder als groene verblijfskwaliteit.

Huidige stand van zaken: concept projectnota is december 2020 vrijgegeven voor inspraak.

Lees meer over transformaties:

Visual Schinkelhaven
Visual Schinkelhaven - Schinkelbrug
Visual Schinkelhaven - Schinkelbrug
Visual Riekerpark
Visual Riekerpark
Visual Nieuwe Meer West
Visual Nieuwe Meer West
Visual Nieuwe Meer Oostplein
Visual Nieuwe Meer Oostplein
Visual Nieuwe Meer Oostplein
Visual Nieuwe Meer Oostplein
Maquette Schinkelkwartier. Beeld Theo Baart
Maquette Schinkelkwartier. Beeld Theo Baart
Maquette Schinkelkwartier. Beeld Theo Baart
Maquette Schinkelkwartier. Beeld Theo Baart
Visual Schinkelhaven - Schinkelbrug
Visual Riekerpark
Visual Nieuwe Meer West
Visual Nieuwe Meer Oostplein
Visual Nieuwe Meer Oostplein
Maquette Schinkelkwartier. Beeld Theo Baart
Maquette Schinkelkwartier. Beeld Theo Baart
Perspectief verkavelings schets met blauw water
Perspectief verkavelings schets met blauw water
Riekerpark Regeltegel
Riekerpark Regeltegel
Sloterstrip Regeltegel
Sloterstrip Regeltegel
Schinkelkwartier groen-sport-buitenspelen / 1.1000
Schinkelkwartier groen-sport-buitenspelen / 1.1000
Schinkelkwartier Raamwerktekening / 1.1000
Schinkelkwartier Raamwerktekening / 1.1000
Perspectief verkavelings schets met blauw water
Riekerpark Regeltegel
Sloterstrip Regeltegel
Schinkelkwartier groen-sport-buitenspelen / 1.1000
Schinkelkwartier Raamwerktekening / 1.1000