ARC21: Wijpark/Wibautplein, Schiedam - ECHO Urban Design & KOW architecten

132 woningen en 160 parkeerplaatsen ontwikkelen voor mix van bewoners op Wibautplein (Schiedam), aansluitend bij de identiteit van de stempels en stroken van de omliggende wederopbouwbuurten en mét behoud van gebruik en informele sfeer ontstaan in het gesloopte gebied. De nieuwe sportveldjes, moestuin en natuurspeeltuin moeten binnen het nieuwe plan terugkeren. Verhouding bouw:groen is 60:40.

Tekst ECHO Urban Design

Om optimaal te profiteren van de ruimte, hebben we afgezien van monofunctioneel ontwerp: multifunctionele afbakeningselementen bieden in het park mogelijkheden voor verschillende activiteiten op hetzelfde moment. De mix van typologieën, verdeeld over de blokken zijn aantrekkelijk voor diverse doelgroepen. Toevoeging van kinderdagverblijf en collectieve ruimte vergroten levendigheid en cohesie.

Render Wijpark frontaal beeld Gerbrandystraat door ECHO Urban Design. Beeld Vero Visual
Render Wijpark frontaal beeld Gerbrandystraat door ECHO Urban Design. Beeld Vero Visual

Binnen het oppervlak leken de vele ambities onverenigbaar. Dat vraagt om integraal ontwerpen met diverse disciplines. De opdracht is met ECHO (landschap en stedenbouw), KOW (architect), BEMOG (ontwikkelaar), Kickstart (participatie) als een 3D-puzzel benaderd, waarbij we de buitenruimte niet hebben ‘afontworpen’. Dat biedt gebruikers flexibiliteit en maakt het patchwork-park multifunctioneel.

De uitwerking voldoet aan de maximale vraag van CO2-reductie, klimaatadaptatie, circulariteit en trias energetica. In onze optiek gaat duurzaamheid vooral over het lang meegaan van zaken, ook in sociaal opzicht. We hebben het park en de gebouwen zo ontworpen dat mensen zich erover gaan ontfermen en zich deze toe-eigenen, dat ze er lang willen (ver)blijven en wooncarrière kunnen maken.

Met het slopen van de woonblokken groepeerden bewoners uit de omliggende omgeving initiatieven om het braakliggende terrein in gebruik te nemen. Dat is nu een levendig park mét container-clubhuis. We hebben het gevoel en alle ontstane initiatieven in het plan gehouden. Wat er maatschappelijk is ontstaan, blijft zo behouden; niet alleen voor de nieuwe bewoners, maar óók voor de mensen daaromheen.

De plinten van de verschillende gebouwen reageren op de omliggende woonwijken in maat, schaal en materiaal. Daarbovenop een nieuwe naar achter liggende laag met een expressiever karakter. Deze mix van typologieën in combinatie met hoogte- en diepteverschillen creëert extra ruimte, omzoomt buitenruimtes, vergroot ruimtelijke beleving, verbetert oriëntatie en zorgt voor meer sociale veiligheid.

Render Wijpark door ECHO Urban Design. Beeld Vero Visual
Render Wijpark door ECHO Urban Design. Beeld Vero Visual

We koppelen het park zonder obstakels aan de Thorbeckesingel, ecologische structuur op stadsniveau die parken en water rondom de binnenstad verbindt aan de Schie. Dieren, biodiversiteit en ecologie lopen zo natuurlijk en ongehinderd door van zone naar zone. In het park zelf zorgen bomen, struiken, bloemrijke grassen en nestkasten in de gevels voor insecten, vogels en vleermuizen.

Het WIJpark wordt een verbindende schakel op allerlei niveaus: stedenbouwkundig, landschappelijk en ecologisch. Stedenbouwkundig maken we de verbinding door de gebouwen qua hoogte en afmeting te laten reageren op de context. De relatie tussen de nieuwbouw en de aanwezige stempelstructuren is hierin leidend.

Meer ECHO Urban Design:

context.pdf

Download