ARC21: Spoorzone Dordrecht - Mecanoo

Dordrecht is een stad met een lange historie en kreeg in 1220 als eerste stad van Holland stadsrechten. De stad en de regio groeien en staan ​​voor grote ruimtelijke opgaven. De visie voor de Dordtse Spoorzone schetst een toekomstbeeld voor de stad in 2040. Het verbeeldt de ruimtelijke kansen van de stad op het gebied van goede bereikbaarheid, klimaatadaptatie, sociaal-economische ontwikkelingen.

Tekst Mecanoo

De visie transformeert het spoor tot een aangename bestemming in de stad en verbindt bestaande en nieuwe stadswijken met spectaculaire groengebieden. Het gebied rondom het spoor is goed bereikbaar, dichtbij voorzieningen, de historische binnenstad, de rivier en het buitengebied. De visie bouwt voort op de schoonheid van de oudste stad van Holland, de natuur van de Hollandse Delta.

Spoorzone Delft door Mecanoo
Spoorzone Delft door Mecanoo

De Dordtse Spoorzone zal de komende jaren de leidraad vormen voor de ontwikkeling van de stad. Een ontwikkeling die uit vele samenwerkingspartners bestaat, zoals de inwoners, provincie, NS, Prorail, Rijkswaterstaat, marktpartijen en kennisinstellingen. In de visie transformeert de Stadsbrug van een autoweg in een groen stadspark op hoogte. Hier kun je prachtig wandelen en fietsen tussen de nieuwe woongebouwen op het Maasterras met zicht op de Oude Maas en de stad.

De buitenplaats van het Weizigtpark maakt over het spoor heen een verbinding, zodat je via het groen de binnenstad in wandelt. Het Centraal Station wordt het groenste station van Nederland. Mensen wonen er 'met hun voeten aan het water' in een autovrije wijk aan de Oude Maas. Een plek waar gezinnen en starters een woning vinden vlakbij werk, voorzieningen, cultuur met een goede bereikbaarheid over het spoor en het water.

Spoorzone Delft door Mecanoo
Spoorzone Delft door Mecanoo

De nieuwe woonwijken worden volledig opgetrokken uit hout uit productiebossen op het eiland. Het is een van de voorbeelden van versterking van een lokale en duurzame economie. Het Gezondheidspark en het Leerpark worden een omgeving waar onderwijs, innovatie en goede zorg elkaar nog meer versterken.

Het spoor vormt in 2040 niet langer een barrière in de stad, maar wordt een plek om te verblijven, een plek die verbindt met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Dordrecht staat dan bekend als stad van hout, van handel en innovatie, symbiose van natuur en stedelijke ontwikkeling, water, events, sport, fietsen en wandelen.

Lees meer: