nieuws

Francine Houben ontwikkelt plan Spoorzone West Haarlem

Stedenbouw

Francine Houben ontwikkelt plan Spoorzone West Haarlem
Op de luchtopname (bron: PDOK) is de door bedrijfspanden gedomineerde, circa 1.500 meter lange ontwikkelzone aan de spoorlijn Haarlem-Leiden te zien

In een bedrijvenstrook naast de spoorlijn Haarlem-Leiden in Haarlem kunnen volgens Hoorne Vastgoed en HBB Groep minstens 1.500 woningen worden gerealiseerd. Hun Ontwikkelcombinatie Spoorzone West (OSW) heeft een groot deel van de benodigde posities verworven. Francine Houben van Mecanoo architecten uit Delft gaat de mogelijkheden voor woningbouw inventariseren. Dat gebeurt in samenspraak met onder meer bewoners, bedrijven en de gemeente Haarlem.

Het plangebied loopt over een lengte van circa 1.500 meter parallel aan de spoorlijn Haarlem-Leiden en bestaat deels uit een verouderd bedrijventerrein. OSW wil de strook transformeren in een aantrekkelijk woongebied. Francine Houben van Mecanoo ziet het als een uitdaging om het versnipperde en rommelige gebied te veranderen in ‘een groene wereld’. Het gaat volgens haar niet om de ontwikkeling van één buurt, maar om een aaneenschakeling van 13 kleine wijken.

Hoeveel woningen er exact in het gebied langs de spoorlijn kunnen komen valt nog niet te zeggen. OSW richt zich voorlopig op 1.500 woningen (hoofdzakelijk appartementen). Dit ligt in lijn met de ambitie van de gemeente Haarlem.

Openbaar groen

Een uitgangspunt van OSW en Mecanoo is het vergroten in oppervlakte van het openbaar groen in het gebied. Ook wordt bekeken of watergangen kunnen worden aangelegd, met aansluitingen op de waterstructuur in het verderop gelegen duingebied en op de Leidsevaart. Volgens Martijn van de Poll van OSW zal veel aandacht aan de bereikbaarheid van het gebied worden besteed: ‘Er bestaan in de buurt begrijpelijke zorgen over de verkeersafwikkeling. Voor OSW en Francine Houben is dat een zwaarwegend punt dat in de planvorming een belangrijke rol gaat spelen. Er zal – afgezien van de auto – een sterk accent op de fiets, het openbaar vervoer en het gebruik van deelauto’s worden gelegd.’

Lees ook:

 

 

 

Reageer op dit artikel