ARC21: Biofilische basisschool De Verwondering, Almere - ORGA architect

Het betreft een schoolgebouw, met 14 lokalen in 3 clusters. De natuur is in alles leidend in het ontwerp en architectuur. De drie clusters zijn zo georiënteerd dat er een grote natuurlijke tussenruimte ontstaat voor centrale gemeenschappelijke functies. Die ruimte met overvloedig daglicht en groenwanden en tal van flexibele leerplekken biedt plaats voor zowel grote als kleine groepen.

Tekst ORGA architect

Natuur in onderwijsgebouwen hebben een enorm positieve effecten op de gesteldheid, welzijn, leervermogen en concentratie: een ideaal ontwikkelingsklimaat. Deze biofilische school is ontworpen met biobased en natuurlijke materialen, heeft een openlucht lokaal, natuurlijke referenties, levend groen en kippen en lowtech installatie principes. Natuurlijk waar het kan en technisch waar het moet!

Biofilische basisschool De Verwondering door ORGA architect. Beeld Ronald Auee
Ecologische basisschool De Verwondering Almere Van Norel Bouwgroep

De directie, het bestuur en de architect vormden een integraal ontwerpteam, die intensief hebben onderzocht hoe de natuurlijke onderwijsvisie in de architectuur vormgegeven kan worden. Natuurlijke en educatieve elementen versterken elkaar. Uitgangspunt is een school waar de leerlingen het beste kunnen floreren, dus ook ouders, leerlingen en buurtbewoners zijn betrokken bij de opzet en uitwerking.

Het casco is hybride van CLT en HSB. Het gebouw is demontabel en innovatief: draagkolommen van geschilde boomstammen, dakconstructie in bladvorm, houten kanaalplaatvloeren, wanden van leemsteen en strobouw. Afwerkingen in hout, groen, kurk en leem. Natuurlijke ventilatie door klimaatluiken en dakluiken. Een ijsbuffervat voor de warmte en koeling en waterhergebruik maakt een A+++ gebouw.

Materialisering bestaat uit biobased en natuurlijke materialen: hout (HSB en deels CLT), biobased materialen: isolatie, leem, marmoleum stro en kurk, interieur en exterieur groenwanden. Het gebouw heeft een materialenpaspoort, GPR van 8,8, Frisse Scholen B en is A+++. Zichtbaarheid is een belangrijk onderdeel in de onderwijsvisie. Alle toegepaste duurzaamheid is zichtbaar, beleefbaar en voelbaar.

Vanuit de wereld van het zich ontwikkelende kind is de school in zijn omgeving geplaatst. In het organisch gevormde alzijdige gebouw kan het kind vanuit zijn veilige klas steeds verder de buitenwereld ontdekken. De leerling ervaart de stad, het weer en een groen natuurlijk speelterrein, van zand, water en bomen. Een organische brug (onderdeel van de school) verbindt de school met de andere kant.

De Verwondering is een school die mooi oud gaat worden. In de loop der tijd zal het groen en de natuur in en om het gebouw steeds voller en mooier worden. Zo beleven de kinderen dat het gebouw met de seizoenen mee verandert. Het eerste voorbeeld van een nieuwe generatie biofilische schoolgebouwen waarin de krachtige stimulans van natuurlijke principes op het leervermogen wordt erkent en benut.

Lees meer: