ARC21: Integrale Wijkaanpak - PosadMaxwan

Gemeenten staan voor de grote uitdaging Nederland klaar te maken voor de toekomst. Opgaven als verdichting, energie- en mobiliteitstransitie, klimaatadaptatie, inclusiviteit en biodiversiteit zullen voor een groot deel in de wijken landen. Hier is sprake van beperkte ruimte en middelen, uiteenlopende belangen en merkbare gevolgen voor bewoners, waarvoor de Integrale Wijkaanpak uitkomst biedt.

Toelichting PosadMaxwan

De Wijkaanpak geeft met ontwerpend onderzoek inzicht in ruimtelijke claims van transities, koppelkansen voor opgaven en links met hogere schaalniveaus. Die inzichten ondersteunen gemeenten bij het identificeren en afwegen van belangen en kansen. Met concrete inrichtingsvoorstellen en uitvoeringsplannen worden gemeentelijke tot aan nationale ambities voor transities zo makkelijker gerealiseerd.

Integrale Wijkaanpak / PosadMaxwan

De Wijkaanpak beperkt voor bewoners de overlast bij het realiseren van transities tot een minimum. Straat opengebroken voor een riolering? Dan ook meteen een warmtenet. De aanpak maakt bovendien maatwerk mogelijk, omdat wijken en opgaven verschillen. Door het complexe samenspel van ruimte, tijd en proces rondom transities te ontrafelen, kunnen gemeenten met de Wijkaanpak ambitie vertalen in actie.

Integrale Wijkaanpak / PosadMaxwan

De Wijkaanpak verbindt stakeholders en waarborgt een zorgvuldige, integrale blik, wat begint met een ruimtelijke data-analyse van de wijk. Zo staat de Wijkaanpak voor de kwaliteit van een duurzame, toekomstbestendige leefomgeving op de lange termijn. Bovendien is de aanpak adaptief met ruimte voor monitoring en kan het dus meebewegen met systeemveranderingen, zonder verlies aan effectiviteit.

Innovatie maakt onlosmakelijk deel uit van de Integrale Wijkaanpak, doordat ruimte om te experimenteren en leren de basis is voor de ontwerpende onderzoeksmethode. Verbinding tussen verschillende sectoren vormt een continue stimulans voor het vinden van creatieve oplossingen. De aanpak is daarmee geen afgerond product maar een levend document, bedoeld als vliegende start om de Nederlandse wijken toekomstbestendig te maken.

Lees ook:

210629_Wijkaanpak_-leporello_4pag.pdf

Download

Sinds 2007 werkt Astrid de Wilde als (web)redacteur op de redactie van de Architect.
Naast het schrijven van het dagelijks (architectuur)nieuws, artikelen en een incidentele blog op de Architect.nl maakt zij ook de Whitepapers en is zij betrokken bij de printedities van de Architect.
Hiervoor was zij werkzaam bij onder andere Detail in Architectuur en Architectuur & BOUWEN.