Inschrijving Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2021 geopend

Inschrijving Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2021 geopend

Wat is het meest inspirerende natuurinclusieve bouw-, verbouw- of renovatieproject van 2021? Die vraag staat aan de basis van de tweede editie van de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen. Inzenden kan tot en met 21 augustus.

De Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen is een initiatief van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging, ondersteund door de provincie Noord-Brabant. Het doel van de prijsvraag is om bouw-, verbouw- of renovatieprojecten te onderscheiden, die aantoonbaar rekening houden met de behoeften van álle gebruikers van de stedelijke omgeving: mens én dier.

Architecten, projectontwikkelaars, bouwers, woningcorporaties en gemeenten die menen een dergelijk project te hebben gerealiseerd, kunnen zich de komende maanden opnieuw inschrijven als kanshebber voor de award. Het gaat hierbij om projecten die al gerealiseerd zijn en waarin natuurinclusiviteit aantoonbaar een belangrijke rol heeft gespeeld.

Criteria

Dit najaar buigt een onafhankelijke jury bestaande uit Eddy Nieuwstraten (Vogelbescherming), Nico Tillie (TU Delft) en Nina Ravestein (PAD landscape) zich over de natuurinclusieve kwaliteiten van de ontvangen inzendingen. Ieder jurylid beoordeelt de projecten vanuit zijn of haar eigen expertise. Dat gebeurt aan de hand van een achttal criteria, die tevens als voorwaarde gelden voor deelname.

Zo moeten projecten een concrete, kwalitatieve bijdrage hebben geleverd aan de leefomgeving van stadsvogels en/of vleermuizen. Ook dienen ze herhaalbaar te zijn en als voorbeeld voor anderen te kunnen fungeren. Daarnaast let de jury op de waarde die een project heeft ten opzichte van de leefomgeving, het klimaat en biodiversiteit en kijkt zij naar de investering die ermee is gemoeid.

Eerdere prijswinnaars

Vorig jaar werd de award gewonnen door Triodos Bank voor haar nieuwe hoofdkantoor op Landgoed De Reehorst in Zeist. Andere prijswinnaars waren Happy Days in Zoetermeer, een natuurinclusief plan voor de bouw van 205 duurzame woningen en wooneenheden en de natuurinclusieve herinrichting van een typisch jaren zestig-appartementencomplex in Genderdal, Eindhoven.

Aanmelden kan via de website. De inschrijving is geopend tot en met 21 augustus. De Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2021 wordt uitgereikt op 7 oktober.

Meer informatie over de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 

Lees ook:

Sinds 2007 werkt Astrid de Wilde als (web)redacteur op de redactie van de Architect.
Naast het schrijven van het dagelijks (architectuur)nieuws, artikelen en een incidentele blog op de Architect.nl maakt zij ook de Whitepapers en is zij betrokken bij de printedities van de Architect.
Hiervoor was zij werkzaam bij onder andere Detail in Architectuur en Architectuur & BOUWEN.