Extra ondersteuning vanuit rijkscultuurfondsen voor makers en instellingen

Binnen hun bestaande budgetten hebben de zes rijkscultuurfondsen (Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Letterenfonds, Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds voor Cultuurparticipatie) ruimte gemaakt voor specifieke maatregelen, gericht op de verschillende sectoren die zij bedienen.
Beeld Shutterstock

Het gaat om een bedrag van ruim 15 miljoen euro, dat dit jaar wordt ingezet via bestaande en nieuwe fondsenregelingen. Dit bedrag is aanvullend op de zogeheten coulancemaatregelen die het Rijk en de fondsen al toepassen (zoals het accepteren van uitstel, verplaatsing, wijziging of potentieel afstel van plannen), de generieke maatregelen van het kabinet (zoals de tegemoetkoming in loonkosten en ondersteuning van zzp’ers) en het door minister Van Engelshoven aangekondigde aanvullend bedrag van € 300 miljoen (dat op dit moment gezamenlijk wordt uitgewerkt).

Minister Van Engelshoven: ‘Met deze maatregelen komt er extra ruimte beschikbaar voor de ondersteuning van makers en instellingen, bovenop de bestaande maatregelen. Voor deze groep kunnen onze rijkscultuurfondsen in deze tijd veel betekenen.’

Als reactie op de gevolgen van de covid-19-crisis voor makers binnen de creatieve industrie, kan het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie door herverdeling van het budget 2020 een bedrag van € 1,1 miljoen anders inzetten. Het Stimuleringsfonds maakt zo ruim € 700.000 vrij voor makers binnen de deelregelingen Vormgeving, Architectuur en Digitale cultuur. Een bedrag van ruim € 400.000 wordt gereserveerd voor het opstarten van de internationale regelingen zodra dat weer mogelijk is.

Lees ook: