Rutte wil adviesclub voor 1,5 metersamenleving

De "maatschappelijke analyse" over hoe de corona-maatregelen kunnen worden afgebouwd verdient een eigen kring van adviseurs, vindt ook premier Mark Rutte. Een groep experts moet het kabinet gaan adviseren hoe om te gaan met de schaarse ruimte in de 1,5 metersamenleving en welke sectoren daar bijvoorbeeld voorrang in krijgen. Of het kabinet bestaande adviesorganen inschakelt of een nieuwe commissie moet optuigen, gaat Rutte uitzoeken.
Beeld Shutterstock

Dat zei de minister-president in debat over het coronavirus met de Tweede Kamer. PvdA-leider Lodewijk Asscher vraagt al langer om zo’n raad. Woensdag klonk de roep vanuit meer partijen om een panel van deskundigen op sociaal-economische onderwerpen, zoals het Outbreak Management Team (OMT) op medisch gebied advies uitbrengt. Rutte noemde die adviezen recent nog “heilig”.

Omdat de afbouw van de hygiënemaatregelen onontgonnen terrein is voor het kabinet, zou zo’n kring van adviseurs ook met dilemma’s kunnen helpen, vindt Rutte. Bovendien kunnen de aanbevelingen openbaar gemaakt worden, wat voor meer transparantie zorgt. En dat is nodig om het vertrouwen van de Nederlanders te behouden, erkent de premier. Vorige week zag de premier nog weinig in zo’n adviesclub, maar hij heeft zich bedacht.

Rutte wil wel voorkomen dat het OMT een soort economische tegenhanger krijgt, op gelijke voet. De medici in het OMT bepalen hoeveel maatschappelijk verkeer en bedrijvigheid de strijd tegen de coronapandemie toelaat, benadrukt hij. Vervolgens laat hij zich graag door andere experts adviseren hoe die ruimte het best kan worden benut. De deskundigen zouden moeten nadenken over de verdeling van “de schaarse openbare ruimte”, maar ook handhaving en de inrichting van kantoren als mensen niet meer zo veel mogelijk thuis hoeven te werken.

In het debat wees Rutte op een denktank die is opgericht om zich over de “economische en sociale gevolgen” van de coronacrisis te buigen. Die is opgericht door PvdA-coryfee Mariëtte Hamer, nu voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In die denktank hebben “alle kennisinstituten” zich verenigd, zoals het Centraal Planbureau, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Ook werkgeversorganisaties en bonden zijn vertegenwoordigd.

Bron: ANP