Coronacrisis drukt stempel op gebiedsontwikkeling Feyenoord City

Volgens de projectorganisatie Feyenoord City is de gebiedsontwikkeling op Rotterdam Zuid nog steeds business as usual. Uit een brief van het college van B & W aan de gemeenteraad blijkt echter dat twee belangrijke projectpartners in ernstige financiële problemen dreigen te komen en de financiering van de gebiedsontwikkeling stokt door de coronacrisis.
Feyenoord City naar een ontwerp van OMA ism met EGM en West 8. Beeld: OMA

In de brief ‘verontschuldigt’ het College zich, zo schrijven de collega’s van Vastgoedmarkt.nl richting de raad voor het uitblijven van de vijfde halfjaarlijkse  voortgangsrapportage over Feyenoord City. Een dergelijke rapportage heeft volgens B & W geen zin omdat de ontwikkelingen rond het coronavirus en de impact daarvan dusdanig snel gaan, dat het rapport al achterhaald is voor de inkt droog is. Omdat Feyenoord City in 2017 is aangewezen als risicovol project, informeert het college toch over de inzichten die er nu zin over de impact van het virus.

Startpunt gebiedsontwikkeling

Eén van de belangrijkste inzichten is dat zowel Stadion Feijenoord als de voetbalclub ernstige financiële pijn leiden door de coronacrisis. Beide entiteiten spelen een sleutelrol in de tot stand komen van de totale gebiedsontwikkeling Feyenoord City. De ontwikkeling van een nieuw stadion aan de Maas wordt door de projectorganisatie gezien als het startpunt; een concreet Plan B voor de gebiedsontwikkeling ligt er volgens diverse betrokkenen niet.

Brugkrediet

Met name Stadion Feijenoord staat er op dit moment niet goed voor, erkent het college. ‘Door het wegvallen van alle voetbalwedstrijden, evenementen en meetings, zijn de inkomsten van het stadion plotsklaps gereduceerd tot nul. (…) Stadion Feijenoord maakt vanzelfsprekend zoveel mogelijk gebruik van het pakket dat het rijk heeft gepresenteerd met werktijdverkorting etc. en beraadt zich ook op aanvullende oplossingen om in deze periode het hoofd boven water te houden.’

Voortbestaan Stadion Feijenoord

Een verzoek aan de gemeente om te helpen de tijd te overbruggen totdat alles weer in een normaal vaarwater is terechtgekomen, wordt volgens het college niet uitgesloten. ‘Een dergelijk verzoek zullen we serieus beoordelen en overwegen indien het voortbestaan van Stadion Feijenoord NV in het geding is. Daarbij geldt uiteraard dat men eerst andere steunmaatregelen in het kader van Corona volledig moet benutten alvorens de gemeente benaderd wordt. Tevens zal gehandeld worden in analogie met vergelijkbare verzoeken en binnen regelgeving omtrent staatssteun.’

Brugkrediet

De financiële positie van het stadion is al letterlijk met een zware hypotheek belast. De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs heeft een brugkrediet verstrekt voor de plannenmakerij waarbij de teller inmiddels op meer dan 20 miljoen euro staat. Daarbij dient de huidige Kuip als onderpand.

Impact voor club

Ook Feyenoord zelf, de toekomstige bespeler van het nieuwe stadion, voelt volgens het college nadrukkelijk de impact van de coronacrisis. ‘Ook voor de BVO geldt dat vele belangrijke inkomsten zijn weggevallen, nu er niet meer kan worden gevoetbald. De begroting zal hierdoor omlaag moeten, maar hoe hard de club wordt getroffen laat zich niet voorspellen. Veel zal afhangen van wanneer het normale leven en het voetbal weer op gang komen en met name of het komende seizoen 2020-2021 na de zomer gewoon van start kan onder normale omstandigheden.’

Alternatief vernieuwbouw

Vooralsnog is volgens het college geen signaal dat een beroep op de gemeente wordt gedaan. Wel heeft de club aangegeven zich tot de zomer niet meer te gaan buigen over het stadiondossier, omdat alle seinen nu op het overleven van de coronacrisis staan. Ook een op het laatste moment ingebracht goedkoper alternatief voor vernieuwbouw van de Kuip door het consortium De Moderne Kuip wordt vooralsnog niet door de club bekeken.

Functieverlies Kuip

Wel leven er zorgen bij de club over het kunnen doorspelen in de Kuip als het bestemmingsplan voor Feyenoord City definitief wordt en het huidige stadion haar functie verliest. Feyenoord heeft deze visie ook ingediend bij de inzage op het bestemmingsplan. De gemeente Rotterdam had eerder al aangegeven dat de club op grond van overgangsrecht een eeuwigdurend recht houdt om tot de overgang naar een nieuw stadion te blijven spelen in de Kuip en dat ook verbouwingen binnen de huidige contouren van het stadion daarbij mogelijk zijn.

Rond krijgen financiering

Hoewel de projectorganisatie aangeeft gewoon door te kunnen werken aan de plannen, ondervindt de stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas wel hinder de bij het rondkrijgen van de financiering van de gebiedsontwikkeling. B & W: ‘De banken waarmee overleg wordt gevoerd, geven aan dat ze de gebiedsontwikkeling onverminderd interessant vinden en onverminderd van plan zijn de Stichting te financieren. Vanwege de huidige situatie kan men echter minder snel tot afronding van het ingezette contracteringsproces komen. (…) Het gevolg van deze vertraging is dat deze zou doorwerken in de verwerving en verplaatsing van enkele cruciale bedrijven waardoor er grote druk ontstaat op het moment waarop de gebiedsontwikkeling daadwerkelijk van start kan gaan.’

Noodpakket verwerving gronden

Als oplossing is hiervoor is volgens het College een pakket van maatregelen samengesteld waarbij een beperkte bancaire financiering een noodzakelijke verwerving mogelijk maakt. ‘Diverse private partijen verlenen een krediet en/of staan garant voor de geplande investeringen van de stichting. De gemeente levert hierin een bijdrage door het op zich nemen van een beperkt aantal opdrachten die van nature bij de gemeente horen voor onder meer grond- en milieuonderzoeken. Die bijdrage wordt verrekend bij de levering van de gemeentegrond aan de stichting.’

Uitplaatsing laboratorium

Als eerste resultaat van het pakket van maatregelen kon de stichting afgelopen onlangs bekend maken een contract met TLR International Laboratories te hebben getekend dat voorziet in de tijdige uitplaatsing van het bedrijf uit het gebied naar een andere locatie. ‘Daarmee is de realisatie van het nieuwe stadion weer een stap dichterbij gekomen’, aldus B & W.

Bron Vastgoedmarkt.nl/Robert Paling

Lees ook: