nieuws

Alternatief voor Feyenoord City zonder nieuw stadion

Stedenbouw

Alternatief voor Feyenoord City zonder nieuw stadion
Masterplan Feyenoord City

Zodra de Stichting Gebiedsontwikkelingen aan de Maas de laatste gronden gaat verwerven en bijbehorende bedrijven gaat verplaatsen voor de gebiedsontwikkeling Feyenoord City, gaat de stichting ook met de gemeente om de tafel voor een alternatief zonder een nieuw stadion voor Feyenoord, dit schrijft Vastgoedmarkt op haar website.

De stichting heeft dit kort voor de kerst bekend gemaakt in een brief aan het College van B & W van Rotterdam. Binnen en buiten de politiek was kort daarvoor onrust ontstaan over de plannen omdat er kort daarvoor was aangekondigd dat het nieuwe stadion voor Feyenoord niet medio 2024 maar pas bij de start van het seizoen 2025-2026 opengaat. Vrijwel tegelijkertijd kwam een brief van de provincie Zuid-Holland boven water waaruit blijkt dat de provincie in de zomer van 2019 nog de nodige vragen had naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan Feyenoord City dat gemeente in april 2019 indiende. Zo zette de provincie vraagtekens bij het bouwen van het nieuwe stadion aan de Maasoever en wees ze onder meer meer op de afwijking van het provinciale detailhandelsbeleid gelet op de plannen voor nieuwe winkels in Feyenoord City.

Verplaatsing  bedrijven

In een brief aan de betrokken wethouders Kurvers (Wonen) en Van Gils (Grote projecten) wil de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas de huidige situatie en de positie van stichting verduidelijken. De vertraging van de oplevering van het stadion is volgens de stichting onontkoombaar omdat de daadwerkelijke verplaatsing van bestaande eigenaren en bedrijven naar hun nieuwe locatie meer tijd gaat kosten dan van tevoren ingeschat.

80 procent van de grond

Op dit moment heeft de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas controle over circa 80 procent van de grond onder het nieuwe stadion en verwacht de onderhandelingen met andere partijen op korte termijn af te ronden, zodat de grond medio 2021 bouwrijp kan worden gemaakt. ‘Wij willen hierbij benadrukken dat het daadwerkelijk afsluiten van deze contracten en het aangaan van de daarbij horende (financiële) verplichten voor de stichting een grote stap is. Wij doen dit alleen omdat we vertrouwen hebben dat de gebiedsontwikkeling met de ambities zoals vastgelegd in het (recent door het gemeenteraad vastgestelde) Masterplan daadwerkelijk te realiseren is.

Plan B

Daarbij is een ‘Plan B’ inmiddels niet meer taboe. ‘Vanuit de gemeenteraad is de wens geuit om de gebiedsontwikkeling ook als er geen nieuw stadion zou komen zo snel mogelijk te realiseren. Nu de Stichting op het punt staat een paar grote investeringen te doen op het gebied van verwerven en uitplaatsen, zullen wij op dat moment eenzelfde belang hebben om een goed alternatief plan te gaan maken. De Stichting wil hier met de gemeente graag afspraken over maken.’

Kleiner en later

Duidelijk is wat de stichting betreft al wel dat in het terugvalscenario de gebiedsontwikkeling kleiner zal zijn en ook pas later gerealiseerd
kan worden. ‘De ontwikkeling blijft namelijk beperkt tot fase 1 van het huidige Masterplan omdat de Stadiondriehoek niet tot ontwikkeling kan komen en de verplaatsing van de bedrijven op de Veranda waarschijnlijk niet worden gerealiseerd. Hierdoor is ook herontwikkeling op die plek minder waarschijnlijk. Niet voor niets is het stadion de aanjager van de gebiedsontwikkeling. De maatschappelijke impact van de ontwikkeling qua werkgelegenheid, nieuwe verbindingen etc. zal in dit scenario ook veel minder groot zijn. Ook staat bij voorbaat vast dat er veel tijd nodig zal zijn om een nieuw plan net zo ver te brengen als het huidige plan. De Stichting moet immers een volledig nieuw Masterplan maken. Hierbij hoort ook een nieuw bestemmingsplan met de bijbehorende onderzoeken en het opnieuw starten van de procedure.’

Lees ook:

Provincie al eerder zeer kritisch op plannen Feyenoord City

Opening nieuwe stadion Feyenoord uitgesteld naar 2025

Reageer op dit artikel