Axonometrie stationsproject - stad als infrastructuur - Busquets

Stad als infrastructuur: Delft

Door Maarten van Acker - Treinstations zijn niet alleen knooppunten van openbaar vervoer, maar kunnen ook worden ingezet om centraal gelegen stadsdelen te transformeren tot nieuwe vestigingsmilieus met hoge dichtheden. De uitdaging is om de verschillende verkeersvormen die er samenkomen opnieuw te organiseren en om het stedelijke maaiveld verticaal te verrijken met nieuwe bestemmingen. Beide strategieën van verknopen en ontdubbelen zijn door Busquets toegepast in de spoorzone van Delft.

Projectgegevens

  • Projectarchitect(en)

    Joan Busquets

  • Plaats

    Delft

  • Stedenbouwkundige

    Joan Busquets