Porseleinen Hof, Delft - Orange Architects

Porseleinen Hof is gesitueerd in de meest westelijke uitloper van het Spoorzonegebied, ook wel Nieuw Delft, en wordt gezien als een van de hoekstenen van het plangebied. Deze hoeksteen wordt gevormd door de Porseleinen Toren en een cluster met grondgebonden woningen; die samen het Porseleinen Hof vormen. Orange Architects ontwierp beide kavels in nauwe samenhang met elkaar. Hierdoor ontstond een plan waarin parkeren, gedeeld autogebruik, collectieve daktuinen en programma optimaal op elkaar zijn afgestemd.

Toelichting Orange Architects | Beeld Sebastian van Damme

De belangrijkste drager van Porseleinen Hof is de markante Porseleinen Toren aan de Papsouwselaan, die als een baken de entree van Nieuw Delft aan de westzijde van het plangebied markeert. De sculpturale verschijningsvorm van de toren, die net als de eengezinswoningen met wit – deels geglazuurd en deels mat - keramisch materiaal wordt bekleed, zorgt ervoor dat het gebouw van alle zijden verschillend in het straatbeeld verschijnt.

Beeld Sebastian van Damme
Beeld Sebastian van Damme

De basis van beide plandelen wordt gevormd door een rationele bouwstructuur, waarbij de parkeer- en fietsparkeervoorzieningen zijn opgenomen in de bouwvolumes op maaiveld. Deze bouwstructuur maakt het mogelijk om het volume te geleden, waarmee sculpturale gebouwen ontstaan die architectonisch uitdrukking geven aan het gedifferentieerde programma dat op deze locatie gerealiseerd wordt. Een programma dat goed verankerd wordt in zijn omgeving en aansluiting zoekt op de water- en groenstructuur die manifest deel uitmaakt van het raamwerk van Nieuw Delft. Een ambitie die in het Masterplan ‘Zicht op Delft’ van Palmbout als volgt mooi wordt omschreven: “.. een gedifferentieerd stadsbeeld dat de bestaande karakteristiek respecteert zonder zich daar volledig naar te voegen..”

Entrees van de woningen en de (studio) appartementen in de Porseleinen Toren zijn – behalve aan de waterzijde – rondom het gebouw gesitueerd, evenals de woonruimten die op de begane grond de parkeervoorzieningen afzomen. Aan de Papsouwselaan wordt een horecavoorziening voor buurt en bewoners gerealiseerd, die uitnodigend is vorm gegeven. Zo ontstaan levendige plinten aan alle omliggende straten en het park.

In het hart van de toren bevindt zich een atrium, waar de woningen omheen liggen, mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar daglicht diep het gebouw in valt. De trechtervormige ruimte geeft - samen met de collectieve daktuin met Skybar op de vierde verdieping - uitdrukking aan het collectieve woonprogramma van het gebouw. Naast de daktuin beschikken veel woningen nog over een eigen buitenruimte, in de vorm van een balkon of dakterras.

Beeld Sebastian van Damme
Beeld Sebastian van Damme

De 17 grondgebonden woningen zijn voorzien van royale daktuinen, gesitueerd bovenop een gedeelde parkeervoorziening. De lineaire logica van het bouwblok wordt doorbroken met gevelsprongen, verschillende raamposities en een aantal erkerramen. Om de plastiek te versterken, zijn enkele woningen voorzien van een dakopbouw die meedoet in het sculpturale gevelbeeld.

De gevels van Porseleinen Hof bestaan uit keramische tegels, die in een remontabel gevelsysteem zijn geplaatst, waarmee het materiaalgebruik verminderd is (geen volle stenen) en de gevel daarnaast volledig herbruikbaar is. Om de milieu impact te beperken zijn de niet dragende gevels uitgevoerd in houtskeletbouw. Verder beschikt de Porseleinen Toren over een innovatieve EQw installatie, die warmte uit de lucht haalt om mee te verwarmen en te koelen. Op de verschillende dakvlakken zijn zonnepanelen aangebracht. Daktuinen vergroten de biodiversiteit en zorgen voor de opvang van regenwater, en in de gevels zijn diverse nestvoorzieningen opgenomen. Tot slot zijn in de stalling bij de eengezinswoningen een aantal deelauto’s gesitueerd voor beide plandelen.

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.