Project

Winnaar ARC14 Architectuur – CONO Kaasmakers

Geen categorie

CONO Kaasmakers, een coöperatie van 500 veehouders in de Beemsterpolder, sinds 1999 UNESCO werelderfgoed, streeft naar de meest duurzame kaasmakerij ter wereld door te investeren in ontwerpkwaliteit m.b.t. de landschappelijke inpassing, het gebouw en het productieproces van het kaasmaken.

Winnaar ARC14 Architectuur – CONO Kaasmakers

 

Aldous Huxley, 1926: “ In de eindeloze polder snijden de dijkwegen en de weerkaatsende sloten in rechte hoeken, een netwerk van volmaakt evenwijdige lijnen. Onafwendbaar leiden de wetten van het perspectief de lange wegen en het glanzende water naar een vaag verdwijnpunt. “ Dit is samengevat de schoonheid van de droogmakerij, tot stand gekomen in 1612 en gebaseerd op het gedachtegoed van de renaissance. Landmeetkunde en het centraal perspectief stellen in staat om een ideaalplan te tekenen en ruimtelijk te verbeelden.

CONO Kaasmakers streeft naar de groenste kaasmakerij ter wereld. Door te investeren in de landschappelijke inpassing, het gebouw, draagvlak in de buurt, het opzetten van een duurzaamheidsprogramma met de bouwpartners en een caring diary programma met de veehouders om de duurzaamheidsgedachte en het dierenwelzijn te verankeren in de keten.

Het ontwerp tracht net als de stolpboerderij, de bouwsteen van de Beemsterpolder om de synergie van het gebruik en de verbinding met het landschap, het ruimtelijk en geometrisch maatvoeren eigentijds tot stand te brengen. Het ontwerp en de duurzaamheidsgedachte komen samen in de colonnade : De taal van de renaissance en tegelijk de zonwering met het maximaal binnenhalen van daglicht en het landschap.

Actie abonnement de Architect

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Adres Rijperweg 20
  • Plaats Westbeemster
  • Projecttitel Winnaar ARC14 Architectuur - CONO Kaasmakers
  • Projectarchitect(en) Bastiaan Jongerius, Gertjan van Laar
  • Toeleveranciers false
  • Programma Kaasmakers
  • Aanvang bouw 14-10-2014
  • Oplevering 14-07-2014
  • Opdrachtgever CONO Kaasmakers
  • Ontwerpbureau Bastiaan Jongerius Architecten
Reageer op dit artikel