Project

Stadsvilla in Capelle a/d IJssel door JagerJanssen architecten

Geen categorie

Deze stadsvilla op de laatste vrije kavel aan de Solislaan in Fascinatio voegt zich naadloos in de omliggende bebouwing, zonder haar eigen karakter te verliezen. Door goed te kijken naar de diversiteit in belendende dakvormen en -richtingen en door de afwijking in de kavel als kwaliteit te benutten ontstaat een fraaie woning die zowel weg- als opvalt.

Stadsvilla in Capelle a/d IJssel door JagerJanssen architecten

De rechter erfgrens loopt schuin naar binnen. Langs deze erfgrens bevindt zich een publiek toegankelijk voetgangerspad. De garage is geplaatst tussen de schuine erfgrens en de woning. Aan deze kant is ook de voordeur gepland.

Subtiele knik
De rechthoekige garage loopt mee met de schuine erfgrens, waardoor er een kleine hoekverdraaiing ontstaat in de woning. Door deze simpele consequentie ontstaat opeens een belangrijke karakteristiek van deze woning: de subtiele knik in de gevel.

Dakvorm
Een andere belangrijke karakteristiek van de woning is de kap. De omliggende woningen hebben bijzonder diverse dakhellingen en –richtingen. Onze woning heeft een dakopbouw die aansluit bij de verschillende belendende nokhoogten en deze architectonisch met elkaar verbindt. Aan de tuinkant is de gevel lager uitgevoerd om – zittend in de tuin of verblijvend buiten de woning – een meer menselijke schaal te bewerkstelligen. De nok, het hoogste punt van de woning, is gekozen ter plaatse van de trapopgang naar zolder.

Striping
Om de lengterichting van het volume te benadrukken is de woning voorzien van een ‘striping’: op de langsgevels bevinden zich lange gleuven waarin de ramen zijn aangebracht. Deze striping verleent de woning een zekere snelheid. In tegenstelling tot de langsgevels zijn de raamopeningen in voor- en achtergevel uitgevoerd als ‘starre’ gaten.

Ontwerp en realisatie

 • Adres Solislaan 59
 • Plaats Capelle a/d IJssel
 • Projecttitel Stadsvilla in Capelle a/d IJssel door JagerJanssen architecten
 • Projectarchitect(en) Alex Jager en Rogier Janssen
 • Toeleveranciers false
 • Programma Woonhuis
 • Voorlopig ontwerp 30-08-2015
 • Definitief ontwerp 30-08-2015
 • Aanvang bouw 05-01-2016
 • Oplevering 15-08-2014
 • Opdrachtgever Mohamed en Amana
 • Ontwerpbureau JagerJanssen architecten BNA
Reageer op dit artikel