Project

Emmaüsinstituut Aalter

Geen categorie

Afgelopen decennia is onderwijs steeds belangrijker geworden. In de hele samenleving wordt meer waarde gehecht aan hogere opleidingen dan aan goed vakmanschap. Weerslag hiervan is zichtbaar in de waardering van het technische onderwijs. Ouders stimuleren hun kinderen, niet zelden tegen hun vaardigheden in, theoretisch gerichte opleidingen te volgen. Terwijl veel leerlingen, maar ook onze maatschappij gebaat is bij goed beroepsonderwijs.

Emmaüsinstituut Aalter

Het integreren van technisch en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (TSO en BSO met ASO) is daarom voor iedereen van belang. Deze integratie van de technische richting is, samen met het opheffen van het ruimtegebrek en een zeer duurzame aanpak het doel van ons plan voor de uitbreiding van het Emmaüsinstituut in Aalter.

Om het TSO goed te integreren moet het niet achteraan op de locatie als een separaat volume gepositioneerd worden. Dan zouden ze slechts een achterbuurman worden of iemand op de tweede rang in het theater.

Een duurzame werkwijze gaat uit van bestaande structuren en systemen. Wij willen verder bouwen op de bestaande structuur en deze zelfs versterken Een grote bestaande kwaliteit is de heldere stedenbouwkundige opzet van de campus aan de Sint-Gerloflaan. Sinds de jaren ’50 is een verzameling rationele gebouwstructuren gerealiseerd die de midden- en bovenbouw scheiden. Helaas wordt de eerste aanblik nu gevormd door sterk verouderde kleedruimtes en sportzalen. Om het technisch onderwijs goed te integreren moet het niet achteraan, maar midden op de locatie gepositioneerd worden. Hierdoor worden meteen ook de negatieve aspecten van de locatie opgeheven. Veel aandacht gaat verder uit naar het opwaarderen van de buitenruimtes.

Ontwerp en realisatie

  • Projecttitel Emmaüsinstituut Aalter
  • Projectarchitect(en) Don Murphy, Leon Teunissen, Shaya Fallahi, You-Min Won, Daniël Bakker
  • Toeleveranciers false
  • Programma Middenschool en Bovenbouw met 6 lokalen, 5 labo's, 3 praktijklokalen, 4 ateliers, 5 technieklokalen, refter, directie en administratie
  • Voorlopig ontwerp 27-02-2016
  • Definitief ontwerp 27-02-2016
  • Aanvang bouw 23-08-2016
  • Oplevering 27-02-2016
  • Opdrachtgever AG Real Estate
  • Ontwerpbureau VMX Architects
Reageer op dit artikel