Project

Campus Uilenstede

Geen categorie

Campus Uilenstede in Amstelveen ondergaat een grootschalige herstructurering met als doel een levendige studentencampus te maken, waar men niet alleen graag woont maar ook studeert, werkt en recreeert. Om dit te bereiken zijn in het centrumgebouw in twee richtingen doorbraken gerealiseerd waardoor de sociale veiligheid en leefbaarheid is vergroot en aanleiding is voor ontmoeting op het centrale plein.

Campus Uilenstede

Het nieuwe programma van Campus Uilenstede krijgt toegang aan het plein en zorgt voor een continue levendigheid in het gebied. Doel: zorgen dat de vernieuwde campus op ieders netvlies komt te staan, nieuwsgierigheid opwekken en daarmee zorgen dat iedereen komt kijken. Om vervolgens te blijven…. en te blijven terugkomen. Wanneer er dynamiek is die het centrum tot leven brengt en je benieuwd maakt wat er morgen weer te doen valt. Terugkomen doe je wanneer je vrienden kan ontmoeten en nieuwe vrienden kan maken. Wij zien faciliteren van ontmoeting en interactie als de kern van de opgave. Het nieuwe centrum heeft behoefte aan een centraal punt, een genereus kader dat een herkenbaar symbool van vernieuwing kan worden. Dat hoeft niet duur en ingewikkeld te zijn. Juist de eenvoud en robuustheid van dat kader schept ruimte; krachtig en herkenbaar.

Benutten van dat wat aanwezig is, is een centrale visie in de benadering van het ontwerp. Opdrachtgever Lingotto noemt dit restructief ontwerpen: nieuwe mogelijkheden ontdekken in bestaande dingen.

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Uilenstede 100
 • Plaats Amsterdam
 • Projecttitel Campus Uilenstede
 • Projectarchitect(en) Marijn Schenk
 • Toeleveranciers false
 • Programma horeca, div commerciele voorzieningen, cultureel oefencentrum
 • Voorlopig ontwerp 01-05-2015
 • Definitief ontwerp 01-05-2015
 • Aanvang bouw 27-08-2015
 • Oplevering 01-05-2015
 • Opdrachtgever Lingotto en DUWO
 • Ontwerpbureau NEXT architects
Reageer op dit artikel