Project

Aldenhofpark vervangt leegstand Hoensbroek – B+B stedebouw en landschapsarchitectuur & Buitenom

Architectuur

Vanwege een krimpend inwonertal kwamen vlakbij het centrum van Hoensbroek een aantal portiekflats en een schoolgebouw leeg te staan. De gebouwen hebben geleidelijk plaats gemaakt voor een nieuw park, naar ontwerp van B+B stedebouw en landschapsarchitectuur en Buitenom. Tijdens het transformatieproces zorgden verschillende bewonersactiviteiten voor betrokkenheid en bekendheid.

Aldenhofpark vervangt leegstand Hoensbroek – B+B stedebouw en landschapsarchitectuur & Buitenom
foto: Frank Hanswijk

“Het parkontwerp is gebaseerd op de bijzondere Zuid-Limburgse geologie. In de aardkorst zitten verticale breuken, waardoor sommige delen omhoog schuiven en andere omlaag. Zo ontstaan terrassen, of scheggen. Het bestaande hoogteverschil in het park wordt versterkt door kunstmatige scheggen met wisselende hoogtes. De scheggen creëren verschillende ruimtes voor uiteenlopende functies. Dwars door het park lopen doorgaande fietspaden, zodat er altijd levendigheid is”, zo schrijft B+B stedebouw en landschapsarchitectuur.

foto: Frank Hanswijk foto: Frank Hanswijk

Hergebruik

In het park zijn zoveel mogelijk hergebruikte materialen toegepast. Zo komen de klinkers uit een straat uit de buurt, en zijn de hekken om het naastgelegen schoolplein gemaakt van balkonhekken van gesloopte woningen. Ook zijn waardevolle bomen behouden en kan regenwater kan makkelijk in de bodem infiltreren. Een overschot aan water komt terecht in een waterpartij op het laagste punt van het park.

huidig
oude en nieuwe situatie

Wijkgebouw

Het park wordt afgebakend door een rij levensloopbestendige woningen en een nieuw wijkgebouw met onder andere een basisschool en een kinderdagverblijf. Het schoolplein ligt aan de voorkant van het gebouw en is direct verbonden met het park, nu de doorgaande weg die vroeger voor het gebouw langsliep is opgeheven. Het gebouw heeft ook twee afsluitbare binnenhoven. Hier bevinden zich de entrees en de buitenruimte van het kinderdagverblijf.

S317-2010505-collage 02b birdsview

Bewoners

Het Aldenhofpark komt tot stand voor de bewoners en met de bewoners. Tijdens ateliersessies aan het begin van het planproces konden omwonenden meedenken. Gedurende de transformatie organiseerde Buitenom verschillende activiteiten ter versterking van de sociale cohesie en duurzaamheid. Bewoners maakten kleurrijke windzakken en hingen die in masten in het park. Er is een bijenhotel gebouwd en schoolkinderen plantten bomen. De buurtbewoners zijn mede verantwoordelijk voor dit stukje stad en daar zijn ze trots op.

foto: Frank Hanswijk foto: Frank Hanswijk

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Plaats Hoensbroek
  • Projecttitel Aldenhofpark
  • Bruto vloeroppervlakte (m2) 6,5 ha
  • Voorlopig ontwerp 1-2011
  • Oplevering 1-2016
  • Opdrachtgever gemeente Heerlen
  • Ontwerpbureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur & Buitenom
Reageer op dit artikel