de Architect september 2020

De huidige woningbouw opgave van 1 miljoen woningen in de komende decennia vertoont oppervlakkig gezien grote overeenkomsten met de Vinex opgave van...

de Architect juni 2020

Het juninummer van de Architect werpt een blik in de toekomst en gaat in op de tijd na de corona-pandemie. De uitbraak hiervan heeft aangetoond dat...

de Architect, maart 2020

Door technologie, internet, gestegen welvaart en meer vliegtuigen naar meer bestemmingen, is het toerisme geëxplodeerd. Om de stroom toeristen onder...

Het wonen in Nederland is toe aan een nieuwe definitie. De afgelopen periode spitste de discussie zich toe op de gevel. Over de plattegronden werd...

De werkomgeving lijkt in steeds sneller tempo te veranderen. Dankzij mobiele apparaten kunnen mensen tijd- en plaatsonafhankelijk werken vanuit een...

Ondernemerschap is het thema van dit nummer. Ondernemerschap voor architecten is volgens Alijd van Doorn en Leon Teunissen een dienstverlenend beroep...

Nu nieuwbouw stagneert wordt veel gezien in de duurzame verbetering van de voorraad. De Architect organiseerde in het kader van het thema Renovatie...

De opkomst van energieproducerende gebouwen laat zien dat de moderne architectuur, gebaseerd op seriematigheid en industriële productie, langzaam...

Het maartnummer van de Architect heeft een speciaal katern voor de Architect interieur. Dit katern staat in het teken van ‘Ontwerpen voor wellness’....

Thema van de Architect, editie maart, is infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling. Met de komst van de Structuurvisie ‘Infrastructuur en Ruimte’...