de Architect juni 2020

Het juninummer van de Architect werpt een blik in de toekomst en gaat in op de tijd na de corona-pandemie. De uitbraak hiervan heeft aangetoond dat de capaciteit van de zorg onder druk is komen te staan. Dat roept de vraag op of we dergelijke pieken op korte termijn kunnen opvangen en of we op de lange termijn ons zorgsysteem meer moeten inrichten op deze fluctuaties.