de Architect #3 2021

Hoe zorg je ervoor dat je steden, gebouwen en interieurs maakt voor iedereen? En welke middelen zet je daarvoor in? Deze vragen worden in het septembernummer over ‘Gebouwde gastvrijheid’ op verschillende schaalniveaus behandeld: stedenbouw, architectuur en interieur.