Bron Open oproep - Tim van de Velde

Door Harm Tilman - In ons land wordt hoog opgegeven van de Vlaamse bouwcultuur. In de verhalen waarin met bewondering wordt gerept over de...

De kantoorverdiepingen hebben ramen, maar de
gevel van strekmetaal is genadeloos rond het gebouw,
en dus ook voor de ramen langs, getrokken. - Beeld Christian Richters

Door Justin Korhammer - De noodzaak om het in hoge mate uitgedijde programma van het New Museum verticaal te organiseren op een klein stedelijk...