Alles over Magazine archief 2010

De Architect december 2010

Traditionalisme mag zich verheugen in een groeiende belangstelling. In de decemberuitgave van de Architect wordt de vraag gesteld of het...

De Architect interieur november 2010

De uitreiking van de tiende Lensvelt de Architect interieurprijs 2010 staat centraal in deze editie van de Architect interieur. De prijs gaat naar...

de Architect november 2010

Op dit moment ligt de woningbouw door de financiële crisis totaal op zijn gat. Maar dat wil niet zeggen dat architecten niet zouden moeten nadenken...

de Architect oktober 2010

Zorg staat volop in de belangstelling, zo ook in deze uitgave van de Architect. Twee ontwikkelingen zorgen voor een nieuwe ordening in de zorg: de...

de Architect interieur september 2010

In deze uitgave van de Architect interieur staat het Stedelijke Interieur centraal. Nu steeds meer mensen elkaar digitaal ontmoeten en werken via...

de Architect september 2010

Onder druk van de financiële crisis vindt op dit moment een herbezinning plaats over de vormgeving van de stedelijke vernieuwing. Algemeen wordt...

de Architect juli/augustus 2010

Landschap maakt een integraal onderdeel uit van de ontworpen wereld en biedt poëtische overdenkingen op het bestaan. Landscape Urbanism, ofwel...

de Architect juni 2010

In het voortgezet onderwijs volgen opvattingen elkaar in snel tempo op. Leerlingenaantallen fluctueren per jaar. Ook de maatschappij verandert en...

de Architect interieur mei 2010

Om het hedendaagse werkproces beter en efficiënter te laten verlopen en op de veranderende arbeidsmarkt in te spelen, stemmen veel bedrijven de...