de Architect september 2010

Onder druk van de financiële crisis vindt op dit moment een herbezinning plaats over de vormgeving van de stedelijke vernieuwing. Algemeen wordt verwacht dat de opgave gaat verschuiven naar de stad en de bestaande voorraad. Het Centraal Planbureau houdt dan ook een pleidooi om de kwaliteit van steden centraal te stellen binnen een politiek die is gericht op de versterking van de economische positie van Nederland in internationaal verband. Stedelijke vernieuwing en stadsontwikkeling moeten niet langer als aparte opgaven worden gezien, maar als twee kanten van dezelfde medaille.

Je hebt een abonnement nodig om dit artikel te lezen.

Wil je onbeperkt artikelen blijven lezen? Kies voor een abonnement

  • Onbeperkt artikelen lezen
  • Dagelijks de nieuwsbrief
  • Toegang tot 500+ magazines en 6.000+ projecten