Evenwijdig aan de Amstel, oostelijk de Weesperstraat en westelijk de Utrechtsestraat. Het metrotracé loopt
door de Weesperstraat, het verlengde van de Wibautstraat.

Door Dr. D. de Jonge - Naar aanleiding van een aantal actuele gebeurtenissen is de laatste weken in de pers weer ruimschoots aandacht besteed aan het...