Evenwijdig aan de Amstel, oostelijk de Weesperstraat en westelijk de Utrechtsestraat. Het metrotracé loopt door de Weesperstraat, het verlengde van de Wibautstraat.

Metro Amsterdam door Gemeente Amsterdam

Door Dr. D. de Jonge - Naar aanleiding van een aantal actuele gebeurtenissen is de laatste weken in de pers weer ruimschoots aandacht besteed aan het Amsterdamse metroprobleem en aan enige recente ontwikkelingen die daarmee samenhangen. In het volgende ligt de nadruk niet zozeer op de afzonderlijke personen, groeperingen en incidenten die zich op dit gebied manifesteren, als wel op de achtergronden waartegen deze geplaatst kunnen worden.

Projectgegevens