Jongerencampus Utrecht met de ROCK van LIAG Architecten. Beeld: Kuiper Compagnons

In Utrecht is de bouw gestart van het ontwerp van LIAG voor ROCK, een toren van 23 verdiepingen met 463 studentenwoningen. De toren gaat deel...

Van kweekschool naar woonlocatie

META, BOB361, Callebaut en OKRA zijn de winnaars van de herbestemming voor de Normaalschoollocatie (Kweekschool/PABO) in Lier. Naast de historische...