Toekenningen Open Oproep Stimuleringsfonds Dak- en thuisloze jongeren

Het CBS schatte dat er op 1 januari 2016 in Nederland 10.700 jongeren dak- en thuisloos waren. Om hiervoor een oplossing te zoeken lanceerde het ministerie van VWS in maart 2019 het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie schreef binnen dit kader de Open Oproep Nieuwe woonconcepten dak- en thuisloze jongeren uit.
Woontuinen - Site Practice