Beeld BiermanHenket

Het voorlopig ontwerp voor het Prinsenhof, met daarin Museum Prinsenhof Delft, is klaar. In het ontwerp van BiermanHenket wordt het museum beter...

Boven op winkelcentrum In den Hoven in Delft zijn drie grote woongebouwen geplaatst, gezien vanaf Delflandplein in westelijke richting. Beeld Harm Tilman

Bij veel verdichtingsingrepen wreekt zich het ontbreken van een stedenbouwkundig plan. De stedelijke ruimte en het leven dat zich daar afspeelt,...

Coendersbuurt Delft. Beeld door Vincent Basler

Bestaat er hoop op vooruitgang? In zijn boek ‘Hoop’ brengt Joris Luyendijk korte essays samen van 100 personen over de vraag wat hen zicht biedt op...