Hans Teerds

Hans Teerds

Hans Teerds is architect en stedenbouwkundige te Amsterdam en is verbonden als onderzoeker aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, waar hij werkt aan een dissertatie over publieke aspecten van de architectuur in relatie tot het gedachtegoed van de filosofe Hannah Arendt. Samen met Tom Avermaete en Klaske Havik plubliceerde hij Architectural Positions, Architecture, Modernity and the Public Sphere (2009) en samen met Johan van der Zwart Levend Landschap, Manifest voor stad en land (2012). Hij schrijft regelmatig over architectuur, stedenbouw, landschap en cultuur in diverse media en is lid van de redactie van architectuurtijdschrift OASE.

Artikelen van deze auteur