Hans Teerds

Hans Teerds is architect en stedenbouwkundige te Amsterdam en is verbonden als onderzoeker aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, waar hij werkt aan een dissertatie over publieke aspecten van de architectuur in relatie tot het gedachtegoed van de filosofe Hannah Arendt.

MVRDV zorgt voor spektakel aan de Zuidas
Tussenzone voor het ongeplande
Zootje
Actie!
Architectuur en Literatuur
Moed
Een les in bescheidenheid