nieuws

Handvatten voor biodiversiteitsdoeleinden woningcorporaties

Architectuur

Wat is de impact van het verhuisproces (2500 keer op jaarbasis) in Eindhoven en hoe kan je dit aangrijpen om te vergroenen. Samen met Woningcorporatie Woonbedrijf heeft Studio 1:1 vanuit het perspectief van dieren tien concepten en strategieën ontwikkeld om de biodiversiteit in Eindhoven te behouden of te versterken.

Handvatten voor biodiversiteitsdoeleinden woningcorporaties

Woningcorporatie Woonbedrijf heeft samen met de Gemeente Eindhoven en de collega corporaties negen Strategische Doelen op het gebied van duurzaamheid opgesteld. Deze doelen zijn volgens de principes van ‘The Natural Step’ tot stand gekomen. Een van deze doelen is ‘De Natuurlijke Stad’. In opdracht van en in co-creatie met Woonbedrijf heeft ontwerpbureau STUDIO 1:1 afgelopen jaar gewerkt onderzocht op welke manier de biodiversiteitsambitie van de woningcorporatie kon worden gerealiseerd.

Hierbij is enerzijds gekeken naar ruimtelijke, stedenbouwkundige en ecologische kansen in de stad. Anderzijds heeft STUDIO 1:1 met ‘een groene blik’ naar alle processen, taken, afdelingen, woningen, etc. gekeken. Hierbij hebben zij steeds de vraag gesteld of bestaande manieren van werken, muteren, onderhouden, etc. niet anders kunnen, zodat ze kunnen bijdragen aan een groenere leefomgeving.

Een voorbeeld is het aangrijpen van het verhuisproces (2500 keer op jaarbasis) om te vergroenen door verharde tuinen voor 75% groen op te leveren. Onderzocht is welke impact dit op jaarbasis zou kunnen hebben. Of het koppelen van openbaar groen van Woonbedrijf aan de Gemeentelijke ecologische ambities (groenbeleidsplan). De ontwikkelde strategieën zijn vervolgens zoveel mogelijk gelinkt aan afdelingen, wijken en/of processen van Woonbedrijf. Zo zijn de voorstellen zo dicht mogelijk bij de kerntaken van Woonbedrijf gebleven, waardoor de legitimiteit van elk voorstel zo groot mogelijk is gebleven.

De Natuurlijke Stad

De resultaten uit het onderzoek zijn gebundeld en worden besproken in het boek ‘De Natuurlijke Stad’. De concepten worden in het boek bespreekbaar gemaakt door ‘Team Woongenot’, een groep van vijf geïllustreerde dieren die de belangen van planten en dieren behartigen. In het boek opereren zij parallel aan de menselijke structuren zoals de Gemeenteraad, welstand, politie, welzijnspartijen en vrijwilligers. Vanuit hun perspectief en belang nemen ze de lezers van de woningcorporatie mee in hun wereld.

Met het boek hoopt woningcorporatie Woonbedrijf collega’s en bewoners het belang van het in balans brengen van de verschillende ecosystemen in de natuur op een begrijpelijke manier onder de aandacht te brengen.

 

Reageer op dit artikel