ARC24: Miller, Maastricht - Martens Willems & Humblé

De wijk Wyckerpoort lag jarenlang in geklemd tussen de snelweg en het spoor. Door de ondertunneling van de A2 kreeg de wijk een nieuwe positie en diende op meerdere punten opnieuw aangehaakt te worden aan de nieuwe bebouwing van de Groene Loper. De appartementen vormen samen met de grondgebonden woningen een ensemble en markeren de noordzijde van de nieuwe boulevard. De woningen nemen de schaal van bestaande bebouwing op en het appartementsgebouw doet mee met de grotere infrastructuur.

Toelichting Martens Willems & Humblé | Beeld Arjen Schmitz

De oorspronkelijke portiekflats zijn voor de ontwikkeling van de Groene Loper al gesloopt. Er is in de ontwerpfase als onderdeel van de ontwikkeling van de Groene Loper gezocht naar een model wat op verschillende gebieden aansluit zowel op bestaande wijk als op de ruimere context en identiteit van de nieuwe laan. Ook woonprogrammatisch bemiddelt dit woonblok in een sociale wijk.

Vanuit de ontwikkeling van de Groene Loper is er een zeer intensieve samenwerking geweest tussen bewoners, ontwikkelaars, stedenbouw, supervisie, aannemer en gemeente. De bouwkundige ontwikkeling van de grondgebonden woningen is in nauwe samenwerking met de aannemer tot stand gekomen als onderdeel van een nieuwe bouwmethodiek in geveldelen.

Beeld Arjen Schmitz
Beeld Arjen Schmitz

De grondgebonden woningen bestaan uit een modulaire systeemconstructie waarin gevelonderdelen in de fabriek worden geprefabriceerd. De gevelbekleding bestaat uit gebakken steenstrips (eco bakstenen). Dit gaf een aantal ontwerpvrijheden, waaronder een subtiele afronding van de hoeken. Het appartementengebouw is traditioneel gebouwd in baksteen. Alle accenten en insnoeringen worden afgekaderd met rode glazuurstenen van st. Joris.

De duurzaamheidsoplossingen zijn een integraal onderdeel van de gekozen architecturale oplossing. Er is in eerste instantie gekeken naar een bouwkundige duurzame oplossing (orientatie, gevelopeningen, zonneschermen), vooraleer de installaties het werk moeten doen. Alle huizen zijn energie-neutraal in een volledig geïntegreerd dak van het zonnepanelen. De woningen en appartementen hebben een zeer dikke isolatieschaal en de warmtepompen zijn geïntegreerd in donker beklede schoorstenen.

Beeld Arjen Schmitz
Beeld Arjen Schmitz

Het appartementsgebouw is een scharnierpunt tussen verschillende ruimtelijke statuten en haakt aan op wederopbouwwijk Wyckerveld, fabrieksterreinen, de drukke ring en een Amsterdamse schoolwijk. Het volume maakt een rug voor Wyckerveld en schermt hiermee de wijk af van geluidsbelasting van de tunnelopening en de ring. De galerij ligt richting deze weg en heeft met extra breedte en bankjes bij de deuren een verblijfskwaliteit. De huizen hebben een royale voortuinen.

In het appartementengebouw komen wand en het scharnierpunt in de abstracte gevelopbouw tot uitdrukking. De trap drukt zich naar buiten in de ronding. We pakken de hoogte van de wijk op en sluiten direct aan op de woningen met 3 lagen. Hier speelt op een grotere schaal de beleving vanaf de weg en de snelheid een rol in de waarneming van het gebouw. De uiteinden van de woningstroken moeten een stevig accent bieden. tov de nieuwe schaal van de nieuwe laan.

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.