ARC24: Bostorens, Bosrijk Eindhoven - Marcel Lok_Architect

Bostorens is een project van vijf grondgebonden eengezinswoningen in Bosrijk Eindhoven. Binnen het masterplan voor Bosrijk is wonen vormgegeven als 'beelden in een beeldentuin' - woningen zijn ingepast in het bestaande landschap. De ruimte om de woningen heen is in feite de tuin van de bewoners van Bosrijk. Bostorens is vormgegeven als een sculptuur bestaande uit een reeks strakke, geschakelde volumes in een variërende afmetingen die een centraal, gemeenschappelijke hof omsluiten.

Toelichting Marcel Lok_Architect | Beeld Max Hart Nibbrig

Het project is als een abstract, ruimtelijk 'landart' sculptuur ontworpen en we hebben eindeloos op configuratie en compositie gestudeerd middels schetsen en maquettes. Per woning hebben we een drietal volumes en een grondvlak voor de buitenruimte bepaald, waarmee we tot de uiteindelijke configuratie zijn gekomen. Aan de hand van privacy, uitzicht, bezonning, doorwaadbaarheid, openheid en beslotenheid, en de ruimtelijke werking als sculptuur is de uiteindelijke configuratie bepaald.

In dit project is nauw samengewerkt met de landschapsarchitecten van Studio Blad. Zij hebben de inrichting van de gemeenschappelijke hof en de privé tuinen gedaan en ook ideeën voor het omliggende parklandschap aangedragen, wat uiteindelijk door de gemeente is aangelegd.
Met hen hebben we ook vormgegeven aan waterretentie (bestrating met grasvoegen), het afwateren van regenwater naar de naastgelegen wadi en voor de nodige nestvoorzieningen in de gevels voor vogels, vleermuizen en insecten.

Beeld Max Hart Nibbrig
Beeld Max Hart Nibbrig

Bostorens is traditioneel opgebouwd met een casco in kalkzandsteen met betonvloeren, waarmee extra verdiepingshoogte op de begane grond, grote raamafmetingen en grote overspanningen mogelijk zijn geweest. De gevels zijn afgewerkt met een gesloten bamboe gevelsysteem, waarbij de houten kozijnen achter de gevelafwerking zijn weggedetailleerd. Zonwering (screens, uitvalschermen) zijn meegenomen in de detaillering. De garagedeuren zijn ook met bamboe afgewerkt, de voordeuren zijn van eikenhout.

Het project is verworven middels een tender waarbij de gemeente ons (naast ruimtelijke kwaliteit) heeft geselecteerd op hoge ambities met betrekking tot duurzaamheid. De woningen zijn gasloos en worden verwarmd én gekoeld middels individuele warmtepompen. Regenwater wordt opgeslagen in buffervaten onder de garagevloeren en gebruikt voor toiletspoeling en tuinbewatering. Overtollig hemelwater wordt via de hof afgevoerd naar de wadi. De bamboe is onderhoudsvrij en vergrijst in de loop der tijd.

Bosrijk is een nieuwbouwwijk op een voormalig militair terrein, waarvan nog enkele gebouwen bewaard zijn gebleven. De verschillende woonclusters zijn als opzichzelfstaande 'beelden' vormgegeven, waardoor het een bijzonder open en letterlijk bomenrijke wijk is. Bostorens voegt daar een doorgaanbaar openbaar toegankelijk maar intiem hof aan toe. Het cluster is vanuit alle windstreken toegankelijk en het landschap loopt door tot in de hof. Het biedt de bewoners een gezamenlijke 'buitenkamer'.

De woningen zijn ruime eengezinskoopwoningen in de vrije sector variërend van 175 tot 195 m2 met inpandige garage voor een of twee auto's. De privé tuinen zijn in samenspraak met de kopers mee-ontworpen door Studio Blad. Het hof is afgewerkt met hergebruikte Zweeds graniet keien met grasvoegen ten behoeve van waterbuffering. In het hof is een gepolijst betonnen zitelement geplaatst. Verlichting is aan spankabels tussen de woningen opgehangen, bij de doorgangen is dit in de gevels verwerkt.

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.