VvE parkflat Arendsburght verduurzaamd met subsidie

VvE parkflat Arendsburght verduurzaamd met subsidie

In een villawijk aan de rand van het bos van Apeldoorn staat de 60 jaar oude parkflat Arendsburght. 'Oorspronkelijk was het een verzorgingsflat, maar sinds tien jaar is het een gewone flat voor 55-plussers en met een Vereniging van Eigenaars (VvE)', vertelt Dick van den Ende, de technische man binnen het bestuur. 'In 2017 kregen we een brief van de Omgevingsdienst Veluwe-IJssel. Met als boodschap: maak een plan van aanpak voor het verduurzamen van de flat.'

Het VvE-bestuur maakte er serieus werk van. ‘Ook omdat de appartementen redelijk oncomfortabel waren, het tochtte nogal. We hadden zachthouten kozijnen en aluminium schuiframen met thermopane van minstens 40 jaar oud. Voor de schuiframen waren geen onderdelen meer beschikbaar. En aan de houten kozijnen hadden we veel schilderwerk en houtreparatie.’

Energetisch advies

Het VvE-bestuur oriënteerde zich op de verduurzamingsmogelijkheden. Via het Nationaal Warmtefonds (voorheen Energiebespaarfonds) bleek de VvE subsidie (SEEH-regeling) en een lening te kunnen krijgen. ‘Vervolgens benaderden we NVT Engineering. Zij hebben een verkennend onderzoek energetisch renoveren uitgevoerd en advies uitgebracht’, aldus Van den Ende. Jaap van der Veen, adviseur duurzame ontwikkeling van NVT Engineering, raakte zo bij het project betrokken. ‘Op basis van ons Maatwerk VvE Energieadvies zou de VvE een lening kunnen aanvragen bij het Nationaal Warmtefonds.’

Verduurzamingsscenario

Het advies bevatte vier scenario’s, oplopend van kozijnen vervangen (scenario 1) naar nul-op-de-meter (scenario 4). ‘Als bestuur concludeerden we al snel dat nul-op-de-meter niet realistisch was. Schrikbeeld voor ons was Serviceflat Lindenhove: een faliekant mislukt nul-op-de-meterproject in Apeldoorn, waarvan de bewoners nu nog de naweeën ondervinden.’ De keus viel daarom op kozijnen vervangen in combinatie met het isoleren van spouwmuren. ‘Subsidie van het Nationaal Warmtefonds krijg je alleen als je minstens twee maatregelen treft’, legt Van den Ende uit.

‘Toen ik hier kwam wonen, haalde ik in de winter een rol tape om de naden af te plakken tegen de tocht. Maar nu is het perfect’”

Kozijnen kiezen

Het bestuur bezocht verschillende kozijnenleveranciers en vroeg offertes aan. ‘Gaandeweg realiseerden we ons dat we in dit traject professionele begeleiding en advies nodig hadden. Onder andere bij het beoordelen van offertes.’

NVT Engineering nam de regie over. Jaap van der Veen hielp het VvE-bestuur allereerst tot een helder vergelijk van de offertes te komen. ‘Van aluminium kozijnen zagen we af, omdat voldoen aan de isolatie eisen van de SEEH-regeling daarmee bijna ondoenlijk was’, vertelt Van den Ende. ‘We besloten voor kunststof kozijnen met triple glas (HR +++) te gaan. Dat was het gunstigst, omdat de meerprijs van triple glas ten opzichte van dubbelglas werd gecompenseerd door de hogere subsidie. Daarnaast kozen we voor spouwisolatie. Dat bleek vrij eenvoudig te kunnen met inblaaswol (supafil): oude isolatie verwijderen bleek niet nodig.’

Modelappartement

‘Bedenken hoe je gaat verduurzamen is één ding, maar bedenken hoe je de hele VvE meekrijgt, is misschien nog wel een grotere opgave’, vervolgt Van den Ende. ‘Want daarvoor moet een ledenvergadering worden uitgeschreven, waarbij voldoende leden – het quorum – aanwezig moeten zijn. Bovendien moet de beslissing met 75 procent van de stemmen worden genomen.’ Alle bewoners van de 89 appartementen goed informeren was dan ook een must. ‘In overleg hebben we besloten één appartement, dat in gebruik is voor ons vaste personeel, alvast te verduurzamen. Bewoners konden dan zelf zien hoe de vervanging van schuiframen door draaikiepramen met triple glas en de vervanging van deuren zou uitpakken.’

Van der Veen: ‘Verder konden de bewoners zich oriënteren op de screens die de oude zonweringen zouden gaan vervangen.’ Van der Ende: ‘Er was daar met medewerking van Aarnink Kozijnen Projecten een keurig staaltje werk geleverd. En dat heeft er zeker toe bijgedragen dat de meerderheid – ruim 90 procent – zich tijdens de ledenvergadering van 25 mei 2020 schaarde achter het voorstel: kunststof kozijnen op basis van VEKA-profielen, spouwisolatie plus de aanvraag van een lening.’ Aarnink heeft de kozijnen geproduceerd op basis van het VEKA SOFTLINE 82 NL profiel in de kleur 9001. Vervolgens heeft Aarnink Kozijnen Projecten alles geleverd en gemonteerd.

Uitvoering

In augustus 2020 ging het project van start en in februari 2021 werd het opgeleverd. ‘We huurden bij NVT ook een klusjesman in. Hij hielp bewoners, die vaak al wat ouder zijn, bij het vrijmaken van werkruimte voor het vervangen van de kozijnen. Dat hield in verplaatsen en daarna weer terugzetten van onder andere gordijnen, gordijnrails en meubilair. Daar was ook opslag voor geregeld.’ Wat het project heeft opgeleverd? ‘Toen ik hier vijf jaar geleden kwam wonen, haalde ik in de winter een rol tape om de naden af te plakken tegen de tocht. Nu is het perfect: het comfort is aanzienlijk vooruitgegaan en het gasverbruik is met 20.000 kuub gedaald.’

Terugkijkend

Hoe kijken de mannen terug op het project? Van der Veen: ‘Heel positief. Ik weet dat de doorlooptijd bij een VvE anders is dan bij woningbezitters of woningbouwverenigingen, die bij wijze van spreken hun plan al klaar hebben en liefst morgen willen starten. Het VvE-bestuur is erin geslaagd een goed voorstel te doen dat voor alle bewoners acceptabel is gebleken.’

Van der Ende: ‘We zijn een actieve VvE en hebben twee administrateurs en een huismeester in dienst. Maar dit was een groot project dat veel inspanning heeft gevraagd. De aanvraagprocedures voor subsidie en lening speelden daarbij ook een rol. Er zijn zóveel voorwaarden waar je aan moet voldoen. Ook daarbij heeft Jaap van der Veen ons goed geholpen. De inzet van NVT Engineering was nodig om de risico’s af te dekken. Als ik bedenk wat er allemaal fout had kunnen gaan, dan is dat het geld zeker waard geweest. En we zijn erin geslaagd de servicekosten nagenoeg gelijk te houden.’

Dit artikel is gesponsord door VEKA.