Nieuw instrument voor Wet kwaliteitsborging

Nieuw instrument voor Wet kwaliteitsborging

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen gaat in op 1 januari 2024. Daarmee wordt toezicht op de bouw voor een groot deel aan de markt overgelaten. TÜV NORD Nederland ontwikkelde daarvoor een eigen instrument, gericht op architecten, bouwkundig adviseurs en aannemers.

Wat voorheen door de gemeente werd gedaan, de toets aan het Bouwbesluit, wordt vanaf 1 januari door kwaliteitsborgers gedaan. Zij verzorgen ook het toezicht tijdens het bouwproces. “Het wetgevingsproces hiervoor loopt al vele jaren”, zegt Paul Roosen van kwaliteitsborger TÜV NORD Nederland. “Het door onszelf ontwikkelde instrument is gericht op architecten, adviseurs en aannemers. Normaal ligt de focus van kwaliteitsborgers op aannemers.”

Er zijn geen licentiekosten voor de software en er vindt terugkoppeling plaats ”

Eigen instrument

Er zijn al verschillende instrumenten voor private kwaliteitsborging opgezet. TÜV NORD Nederland werkt bijvoorbeeld ook met VKB en Kik-KOMO. Roosen: “We zagen dat de rol van architecten en adviseurs buiten de scope van de verschillende instrumenten viel. Daarom hebben we een eigen instrument ontwikkeld dat hen een rol geeft binnen de Wkb. Ze hebben veel kennis en kunnen voor een groot deel zelf de risico’s in kaart brengen. We werken met hen samen om de bouwkwaliteit écht te verbeteren.”

Opleiden tot partner

TÜV NORD Nederland gaat architecten, adviseurs maar ook aannemers opleiden tot partner. “Vervolgens krijgen ze regelmatig feedback en begeleiding. Zo worden ze steeds beter. Hun kennis en ervaring worden geregistreerd. Op basis van hun rating kunnen wij bepalen of we meer of minder toezicht houden in bepaalde projecten. Hiervoor werken we samen met Building-Label.” TÜV NORD Nederland vult de verantwoordelijkheden vanuit de Wet Kwaliteitsborging in, legt Roosen uit. “Wij zijn verantwoordelijk als we besluiten om minder toezicht toe te passen. Dat kunnen we alleen doen met partijen die partner zijn.”

TÜV Nord nieuw instrument Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Voordelen

De voordelen van het instrument volgens TÜV NORD Nederland: risicobeoordeling en plantoetsing zitten in één instrument, het is een lean instrument, er zijn geen licentiekosten voor aanschaf van de software en er vindt terugkoppeling plaats over de bouwafwijkingen. Naast het eigen instrument biedt TÜV NORD Nederland ook de instrumenten VKB en KIK-KOMO aan. Welk instrument geschikt is, is in belangrijke mate afhankelijk van het type organisatie. Van alle kwaliteitsborgers in de markt is TÜV NORD de enige certificerende instantie. “De andere partijen zijn ingenieursbureaus en detacheerders. Wij hebben de organisatie om dit soort dingen op een goede manier op poten te zetten.”

Regierol behouden

Architecten en bouwkundig adviseurs zoals constructeurs en aannemers kunnen dus partner worden van TÜV NORD Nederland. Roosen: “Daar betalen ze wat voor, maar ze krijgen er genoeg voor terug. De architect kan zijn regierol behouden ten opzichte van de opdrachtgever. Ze regelen de kwaliteitsborging zelf in plaats van dat ze dat overlaten aan de aannemer. Dit is een grote meerwaarde die ze kunnen doorberekenen aan hun klanten. Bovendien maken ze minder fouten, verloopt het bouwproces efficiënter en worden de kosten voor kwaliteitsborging steeds lager, doordat ze een hogere rating krijgen.”

TÜV Nord nieuw instrument Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Onafhankelijke beoordeling

TÜV NORD Nederland is een certificerende organisatie in onafhankelijke beoordeling. In Nederland werken meer dan driehonderd professionals dagelijks aan projecten op het gebied van keuring, certificering, inspectie, CE-markering, training en opleiding. De ruime ervaring in het uitvoeren van daadwerkelijk onafhankelijke inspecties verzekert klanten van een kwalitatieve én onafhankelijke beoordeling. TÜV NORD Nederland is een ISO/IEC 17020 geaccrediteerde organisatie. Bovendien is TÜV NORD Nederland BRL 5019 gecertificeerd. Het bedrijf is onderdeel van de internationale TÜV NORD GROUP, al ruim 150 jaar actief met tienduizenden activiteiten in 70 landen en meer dan 10.000 werknemers.

Dit artikel is gesponsord door TÜV NORD.