Akoestiek: een belangrijke factor voor comfort en productiviteit

Akoestiek: een belangrijke factor voor comfort en productiviteit

Akoestiek vormt een van de meest cruciale overwegingen bij het plannen van nieuwe gebouwen en verbouwingen. Een ideale ruimte omvat akoestische oplossingen die visueel geïntegreerd zijn in de inrichting van het interieur. Wat zijn de akoestische factoren waar je als architect rekening mee moet houden?

Akoestiek speelt een belangrijke rol voor mensen als het gaat om werkomgevingen. De akoestische omstandigheden zijn een belangrijk punt voor de focus in open werkruimtes en open kantoren. Bijna de helft van alle medewerkers in kantoren voelt zich namelijk regelmatig gehinderd door omgevingsgeluiden. Hoe mensen geluidsoverlast ervaren is vaak erg subjectief. Er bestaan echter akoestische factoren waarvan daadwerkelijk is aangetoond dat ze een negatieve invloed hebben op individuen en hun werkprestaties. 

Lawaai kan in veel situaties storend zijn. Dit maakt akoestische oplossingen die de voortzetting van geluid stoppen in een ruimte des te belangrijker. Maar wat is eigenlijk geluid? Wat betekent akoestiek? Hoe ontstaat geluid? Hoe gedraagt geluid zich in ruimtes én hoe kan het verminderd worden? Deze kwesties onderzoekt Interstuhl in een whitepaper, waarbij het aspect van akoestiek in de ruimte vanuit diverse invalshoeken aan bod komt.  

Bronnen van geluid in kantoren

In werkomgevingen – en niet alleen in luidruchtige industriële omgevingen, zoals productielocaties – is geluid een belangrijk onderwerp. Lawaai is ook beschouwd als een van de belangrijkste bronnen van overlast binnen kantoorruimtes. De grootste storende factoren zijn gesprekken en rinkelende telefoons. Geluiden als deze bevatten informatie en zijn impulsief, waardoor het moeilijker wordt voor medewerkers om dit type stimulans te blokkeren. In onze werkomgeving worden we regelmatig blootgesteld aan diverse akoestische invloeden. Deze prikkels hebben vaak een negatieve impact op communicatie, doordat ze het begrijpen van wat er is gezegd bemoeilijken, de concentratie verminderen en zelfs de gezondheid van medewerkers aantasten. 

De grootste storende factoren in kantoren zijn gesprekken en rinkelende telefoons.

Nagalmtijd

Verschillende gerelateerde waarden zijn belangrijk voor de evaluatie van de akoestiek in een ruimte. Een van deze waarden is de nagalmtijd die de tijdsduur aangeeft waarin de geluidsdruk afneemt met 60 dB na de overdracht van geluid. Het is hét belangrijkste criterium voor de beoordeling van de akoestische kwaliteit van een ruimte. De nagalmtijd is direct afhankelijk van de grootte van de ruimte en geometrie, de geluidsabsorberende eigenschappen van oppervlakken en de inrichting van het interieur. Om de nagalmtijd in een ruimte te verminderen, moet de geluidsabsorptie worden verhoogd met akoestisch effectieve oppervlakte-(s) op de toegepaste elementen in de ruimte. De relevante waarde voor vrijstaande producten is de gelijkwaardige geluidsabsorberende oppervlakte. Hoe groter het absorptiegebied, hoe beter de geluidsabsorptie in de ruimte.  

Akoestische oplossingen

Akoestiek vormt een van de meest cruciale overwegingen bij het plannen van nieuwe gebouwen en verbouwingen. Een ideale ruimte omvat akoestische oplossingen die visueel integreren in de inrichting van het interieur. Bij het ontwerpen van werkomgevingen zijn normen en voorschriften met betrekking tot de akoestiek in een ruimte van groot belang. Er zijn talloze normen en verschillende eisen die specificeren hoe, waar en wat gemeten moet worden. De whitepaper (EN) ‘Acoustics in Spaces – An important factor for comfort and productivity’ gaat hier uitgebreid op in, zo wordt beschreven hoe in verschillende ontwerpstappen rekening is gehouden met akoestische vereisten.  

Dit artikel is gesponsord door Interstuhl.