ARC21: Merwede, Utrecht - BURA urbanism, OKRA landschapsarchitecten

Merwede wordt het voorbeeld van een duurzame en gezonde stedelijke ontwikkeling in Utrecht. Merwede bestaat uit 6.000 woningen en circa 100.000 m² aan voorzieningen. De wijk in forse dichtheid wordt groen, autovrij en duurzaam. Merwede is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, werken, wonen en leven. De wijk biedt goed en betaalbaar wonen in een levendige stadswijk voor iedereen.

Tekst BURA urbanism

Het stedenbouwkundig plan Merwede is tot stand gekomen op basis van een intensieve publiek-private samenwerking. Dit heeft geresulteerd in een breed gedragen stedenbouwkundig plan voor Merwede waarvan de ambities en uitgangspunten gezekerd zijn in een samenwerkingsovereenkomst. De eigenaren en de gemeente zijn daarmee een langdurige samenwerking aangegaan met elkaar en de wijk.

De nieuwe stadswijk met een mix van woningen en voorzieningen. Beeld BURA urbanism OKRA landschapsarchitecten

Het Stedenbouwkundig plan Merwede is tot stand gekomen op basis van een nauwe samenwerking met het ontwerpteam Merwede (gemeente Utrecht, OKRA landschapsarchitecten en Mark Rabbie urban concepts) en haar adviseurs (Stadkwadraat, Goudappel, Merosch, Impuls, Empaction en RebelGroup). Het stedenbouwkundig plan werd parallel aan en in afstemming met de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 2 gemaakt.

Merwede draagt bij aan een gezonde planeet voor gezonde mensen. In Merwede wordt de uitstoot van CO2 verlaagd door de inzet van mobiliteit zonder uitstoot (fiets, te voet, elektrisch) en openbaar vervoer. De auto verdwijnt letterlijk uit het straatbeeld. Merwede wordt een groen, klimaatadatief autovrij gebied van 24 ha met 250 deelauto’s, twee hubs voor mobiliteit en logistiek, de grootste WKO van Europa en veel voorzieningen en betaalbare woningen.

Merwede is het voorbeeld voor de duurzame en gezonde stedelijke ontwikkeling. In Merwede kunnen straks 12.000 mensen wonen. De wijk voegt voorzieningen en werkgelegenheid toe en is een belangrijke programmatische schakel tussen Kanaleneiland en Rivierenwijk. Merwede vormt op de schaal van Utrecht-Zuidwest een nieuwe ontmoetingsplek. Andersom zullen plekken als Park Transwijk en de voorzieningen op de Rijnlaan baat hebben bij de nieuwe bewoners van Merwede en de nieuwe verbindingen.

In de ontwikkeling van Merwede wordt ingezet op een hoge dichtheid met een menselijke maat. Merwede is opgebouwd uit stoere stadsblokken in een verschuivend patroon. Hierdoor ontstaat een informeel geborgen netwerk voor straten en pleinen. Elk stadsblok is samengesteld uit meerdere gebouwen met setbacks variërend in hoogte en korrelgrootte. De combinatie van het raamwerk en de samengestelde stadsblokken resulteert in een uniek stadsbeeld: de coulissestad.

Impressie van het buurtplein aan de Vechtclub. Beeld BURA urbanism OKRA landschapsarchitecten

Energieneutrale wijk

Merwede wordt een bijna energieneutrale wijk. Merwede wordt een gasvrije wijk en gaat uit van meer beperking van energiebehoefte dan de huidige norm. In principe wordt alle nieuwbouw verwarmd met een collectief ‘wijkwarmtenet’. Merwede krijgt de grootste WKO van Europa. Ook wordt in Merwede zo veel mogelijk duurzame energie opgewekt met zonnepanelen op de daken en zal in Merwede de CO2 uitstoot lager zijn door de inzet op mobiliteit zonder uitstoot (fiets, te voet, elektrisch) en het openbaar.

Omdat een groot deel van de openbare ruimte in Merwede autovrij is, kunnen ook de straten en pleinen volgens het principe ‘groen tenzij’ ingericht worden. Samen met de groene binnenterreinen en daken van gebouwen ontstaat een robuust groen ecologisch raamwerk, waar ruimte is voor plant en dier. Het groene, autovrije dwaalmilieu van Merwede maakt de wijk leefbaar en attractief. Merwede is een compacte stedelijke stadswijk, waar een groene setting zorgt voor een zekere intimiteit en verrassing.

Lees ook:

1605_Merwede_2021_BURA_Missie-van-Merwede.pdf

Download
 • 1605_Merwede_2021_BURA_Missie-van-Merwede.pdf

  Download
 • 1605_Merwede_2021_BURA_Principe-autovrij-25-plekken-ruimtelijke-typologieen.pdf

  Download
 • 1605_Merwede_2021_BURA_Missie-van-Merwede.pdf

  Download
 • 1605_Merwede_2021_BURA_Principe-autovrij-25-plekken-ruimtelijke-typologieen.pdf

  Download
 • 1605_Merwede_2021_BURA_Principe-coulissestad.pdf

  Download
 • 1605_Merwede_2021_BURA_Missie-van-Merwede.pdf

  Download
 • 1605_Merwede_2021_BURA_Principe-autovrij-25-plekken-ruimtelijke-typologieen.pdf

  Download
 • 1605_Merwede_2021_BURA_Principe-coulissestad.pdf

  Download
 • 1605_Merwede_2021_BURA_Stedenbouwkundig-Plan.pdf

  Download
 • 1605_Merwede_2021_BURA_Missie-van-Merwede.pdf

  Download
 • 1605_Merwede_2021_BURA_Principe-autovrij-25-plekken-ruimtelijke-typologieen.pdf

  Download
 • 1605_Merwede_2021_BURA_Principe-coulissestad.pdf

  Download
 • 1605_Merwede_2021_BURA_Stedenbouwkundig-Plan.pdf

  Download
 • 1605_Merwede_2021_BURA_Stedenbouwkundige-principes.pdf

  Download
 • 1605_Merwede_2021_BURA_Missie-van-Merwede.pdf

  Download
 • 1605_Merwede_2021_BURA_Principe-autovrij-25-plekken-ruimtelijke-typologieen.pdf

  Download
 • 1605_Merwede_2021_BURA_Principe-coulissestad.pdf

  Download
 • 1605_Merwede_2021_BURA_Stedenbouwkundig-Plan.pdf

  Download
 • 1605_Merwede_2021_BURA_Stedenbouwkundige-principes.pdf

  Download
 • 1605_Merwede_documentatie.pdf

  Download