Longlist ARC21 Innovatie Award

Longlist ARC21 Innovatie Award

Voor de ARC21 Innovatie Award zijn we op zoek naar innovatieve ideeën, producten en processen die tot meer leefkwaliteit leiden. Anders dan afgelopen jaren mochten dit jaar naast technische innovaties, ook nieuwe visies op architectuur en bouwen - door alle schalen heen, van stoel tot stad - worden ingezonden. En dat heeft de redactie geweten. Een overweldigende hoeveelheid inzendingen hebben we mogen ontvangen. Uiteindelijk zijn we tot een longlist van 15 projecten gekomen.

De selectie bestaat uit veelbelovende ideeën, producten en processen op verschillende schaalniveaus. Ze zijn vernieuwend en - volgens de redactie - haalbaar binnen de huidige opgave van bouwen en architectuur. Creativiteit, functionaliteit en toekomstbestendigheid waren de belangrijkste criteria tijdens het overleg waarin we tot de longlist zijn gekomen.

De onafhankelijke jury - onder leiding van Daan Roosegaarde - bespreekt al deze projecten. Zij komen met een shortlist van 3 nominaties die in september wordt gepubliceerd. Op 18 november wordt tijdens een feestelijke uitreiking de winnaar bekend gemaakt.

De ARC21 Innovatie Award is een initiatief van JUNG en de Architect

Onderstaand, in willekeurige volgorde, de inzendingen die op de longlist staan.

Combi innovatie 1 tot en met 5
Bovenste rij vlnr Acoustic Diffusion Panels en Kaapkhoorn. Onderste rij vlnr Collective Tower, This is copper en Solar Roof Dutch Pavillion

Acoustic Diffusion Panels – Aectual X Gramazio Kohler Research, ETH
Akoestisch performatieve wandpanelen met ruimtelijke/esthetische en geluidsverbeterende eigenschappen, gebaseerd op een digitaal ontwerp- en productieproces (3D printen), waardoor de vorm van de panelen digitaal geoptimaliseerd kan worden in relatie tot de vorm van de ruimte.

Kaaphoorn, Hoorn – M3H Architecten
Kaaphoorn bestaat uit twee gebouwen met 132 sociale huurwoningen. Het zijn de eerste gebouwen waarin de innovatieve techniek Dry-stack op zo’n grote schaal is toegepast. Alle 380.000 bakstenen zijn gestapeld met een uniek circulair droogstapelsysteem.

Collective Tower Hong Kong – UArchitects
Het voorstel behelst een toekomstige strategie voor Hong Kong. 'We willen de kwaliteit van leven verbeteren voor de mensen.We werken samen op verschillende verdiepingen, verschillende soorten groen en stadslandbouw.Het systeem van bouwen is lichtgewicht en circulair met staal en natuurlijke materialen die lokaal worden geproduceerd.'

This is copper – Studio ThusThat
Het doel van This Is Copper is de ontwikkeling, promotie en implementatie van een duurzamer alternatief voor gewoon cement.Dit project richt zich zowel op de uitputting van (maagdelijke) hulpbronnen als op de uitstoot van broeikasgassen door de bouwsector.

Solar Roof Dutch Pavillion, Dubai – Marjan van Aubel Studio
In het paviljoen The Dutch Biotoop worden voedsel, water en energie gecombineerd.Het dak met zonnepanelen is gemaakt van gekleurde transparante organische fotovoltaïsche cellen (OPV) die zijn gemaakt van niet-giftige materialen en op een circulaire manier zijn geïnstalleerd.

ARC21 Innovatie_longlist 6 tot en met 10
Bovenste rij vlnr: Rechthuislaan en Bike Hubs. Onderste rij vlnr Integrale Wijkaanpak, Het Circulaire Warenhuis en CrowdBuilding

Rechthuislaan, Katendrecht Rotterdam – HP architecten
Aan de Rechthuislaan op Katendrecht is dankzij een omvattende renovatie zowel de duurzaamheid als de architectonische uitstraling van de woningen verbeterd.

Bike hubs, Amsterdam – Apto Architects
Een concept dat mensen in staat stelt hun eigen logistieke diensten te beheren en bij te dragen aan de eco-voetafdruk van de stadslogistiek.

Integrale Wijkaanpak – PosadMaxwan
De Wijkaanpak geeft met ontwerpend onderzoek inzicht in ruimtelijke claims van transities, koppelkansen voor opgaven en links met hogere schaalniveaus.

Het Circulair Warenhuis, Leiden – Popma ter Steege Architecten
Popma ter Steege Architecten (PTSA) stelde met buro bordo en Raw Color een plan op om een brug te slaan tussen de wereld van de kringloop die van de top van de Nederlandse ontwerpers.

CrowdBuilding, Amsterdam – Space&Matter
CrowdBuilding is een online platform dat collectieve zelfbouw toegankelijk maakt voor iedereen. Woningzoekers groeperen zich rondom collectieve woonvormen. Zij kunnen bouwkavels vinden, een initiatief starten, of zich aansluiten bij een bestaande bouwgroep.

ARC21 Innovatie_Longlist 11 tm 15
Bovenste rij vlnr ANNA Stay en Packing Up PFAS. Onderste rij vlnr Top-Up, Food Forum en Vliervelden

ANNA Stay, Den Bosch – Cabin ANNA
ANNA Stay heeft twee hulzen als buitenmuren, steunend op rails. De binnenhuls bestaat uit een raamwerk van hout en glas en is gescheiden van de houten buitenmuur met dak.

Packing Up PFAS, Amsterdam – Claybens
Dit project Packing Up PFAS heeft een methode ontwikkeld om PFAS vervuilde kleigrond te transformeren in schone en bruikbare bakstenen.

Top-Up, Amsterdam – FRANTZEN et al
Top-Up is zo ontworpen dat grondstoffen niet verloren gaan na enkelvoudig gebruik, de componenten en de veelal biobased materialen kunnen door droge demontage hergebruikt worden.

Food Forum, Almere – DoepelStrijkers
Ontwerp voor het eerste expo paviljoen voor de Floriade 2022 Almere aansluiting makend op het thema van de Floriade ‘Growing Green Cities. Tevens belangrijke onderwerpen als voedsel, energie, gezondheid meenemen in oplossingen voor het gebouw.

Vliervelden Almere – Kettinghuls
Een woongebouw als onderdeel van een boerenerf, naast de koeienstal en de hooischuur is uniek in Nederland. De nieuwe woon-werkgemeenschap is vormgegeven als een collage van gebouwen, organisch gegroeid en vormgegeven, waarbij verschillende schaal gebouwen met diverse functies naast elkaar staan.

Jury

Met de ARC21 Innovatie Award stimuleren we veelbelovende ideeën, producten en processen op verschillende schaalniveaus. Deze zijn vernieuwend én haalbaar zijn binnen de huidige opgave van bouwen en architectuur. Om de genomineerden en de winnaar uit te roepen oordeelt een deskundige jury bestaande uit Daan Roosegaarde, Studio Roosegaarde (voorzitter); Catherine Koekoek; Reinder Bakker, Overtreders W; Pepijn Bakker, Rochdale en Astrid de Wilde, de Architect (secretaris).

ARC21 Innovatie Award

Experiment en vernieuwing kenmerken de Nederlandse architectuur. Zij heeft het vermogen zich iedere keer succesvol aan te passen aan de nieuwe realiteit. Deze eigenschappen lijken nu van pas te komen. In de huidige bouw is immers grote nood aan architectonische oplossingen van die van betekenis en toepasbaar zijn, bijvoorbeeld als het gaat om de woningbouwopgave, de energietransitie of de klimaatverandering.

Gezocht wordt naar innovatieve ideeën, producten en processen die tot meer leefkwaliteit leiden. Hierbij denken we aan nieuwe visies op architectuur en bouwen, door alle schalen heen, van stoel tot stad. Een geslaagde innovatie kan bijvoorbeeld betekenen wat al bestaat bekijken door een andere bril, op een andere manier benaderen of verbeteren. Maar ook het ontwikkelen van nieuwe strategieën of producten.

Prijsuitreiking

De ARC21 Awards worden op 18 november 2021 bekend gemaakt via een live event. Mocht dit door opgelegde maatregelen van de overheid niet mogelijk zijn dan wordt de uitreiking uitgesteld tot het voorjaar van 2022.

Lees ook:

Sinds 2007 werkt Astrid de Wilde als (web)redacteur op de redactie van de Architect.
Naast het schrijven van het dagelijks (architectuur)nieuws, artikelen en een incidentele blog op de Architect.nl maakt zij ook de Whitepapers en is zij betrokken bij de printedities van de Architect.
Hiervoor was zij werkzaam bij onder andere Detail in Architectuur en Architectuur & BOUWEN.