ARC21: De Groene Kaap, Rotterdam - Bureau MASSA

Op basis van een stedenbouwkundig kader met 4 stoere industriële havengebouwen hebben wij een radicaal verdicht, groen en humaan plan ontwikkeld. Totaal 450 woningen aan een toegankelijk daklandschap met commerciële ruimtes in de plint, en een parkeergarage op Katendrecht in Rotterdam. De wandelroute door de gemeenschappelijke dak- en binnentuinen verbindt de bouwblokken tot een echte buurt.

Tekst Bureau MASSA

Als architectenbureau zijn we vanaf de eerste streep betrokken bij de planvorming, vanuit onze expertise om verdichte grootschalige stedelijke opgaves te combineren met de menselijke maat en schaal. In teamverband met opdrachtgever, investeerder en de stad Rotterdam konden we het concept van semipublieke gastvrije hoven direct laten landen bij de stakeholders.

Beeld Bureau Massa

De uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt zijn aangegrepen om een natuurinclusief project te maken. Daarvoor is de samenwerking gezocht met Lola Landscape architects. Dat bleek een onverwachte dynamiek teweeg te brengen: met name de investeerder werd enthousiast van de fauna in het landschap.

Metselwerk in warme aardetinten is de drager van het beeld. De havengebouwen hebben elk een eigen uitwerking gekregen in rastertype, buitenruimte, en raamcompositie. De balkons zijn ruim, dubbelhoog of dubbelbreed, spelen een nadrukkelijke rol in de compositie en verlevendigen de totale plastiek. Hiermee wordt de grote schaal van de blokken leesbaar en stoerder.

De tuinen bieden voedsel en onderkomen aan insecten en vogels, in de gevels zijn nestkastn gemaakt, voor meer biodiversiteit. Bij extreme regenval kan het water op gematigde wijze afvoeren en bij hitte heeft het groen een koelend effect. Het ontwikkelen van een stuk stad betekent niet alleen verdichten, maar ook ‘ruimte scheppen’. Een duurzame buurt is leefbaar voor mens én natuur.

Beeld Ossip van Duivenbode

De schaal en het industrieel karakter refereren aan wat er stond. Het is belangrijk om in die context de menselijke schaal te bewaren. Enerzijds door de gebouwen voeten aan de grond te geven met goede overgangen van openbaar naar privé. Anderzijds door het ‘Hollandse hofje’ op eigentijds wijze te interpreteren. Zo geeft de Groene Kaap ook ruimte terug, aan de Rotterdammer en bezoeker van de stad.

Er is een grote vraag naar woonruimte, en vanuit duurzaamheidsprincipes is compact bouwen in de stad gewenst. In de Groene Kaap is het programma gestapeld; op 4 parkeerlagen is een nieuw maaiveld gemaakt waar de gezinswoningen ook op ontsloten worden. Een innovatieve opzet die recht doet aan een humane hoogstedelijke leefomgeving. Met een stoer én gastvrij resultaat.

Meer over duurzaamheid en biodiversiteit:

Plattegronden-Daktuinen-De-Groene-Kaap.pdf

Download
 • Plattegronden-Daktuinen-De-Groene-Kaap.pdf

  Download
 • Plattegronden-De-Groene-Kaap.pdf

  Download
 • Plattegronden-Daktuinen-De-Groene-Kaap.pdf

  Download
 • Plattegronden-De-Groene-Kaap.pdf

  Download
 • Situatie-De-Groene-Kaap.pdf

  Download
 • Plattegronden-Daktuinen-De-Groene-Kaap.pdf

  Download
 • Plattegronden-De-Groene-Kaap.pdf

  Download
 • Situatie-De-Groene-Kaap.pdf

  Download
 • Typologieën-De-Groene-Kaap.pdf

  Download
 • Plattegronden-Daktuinen-De-Groene-Kaap.pdf

  Download
 • Plattegronden-De-Groene-Kaap.pdf

  Download
 • Situatie-De-Groene-Kaap.pdf

  Download
 • Typologieën-De-Groene-Kaap.pdf

  Download
 • ARC21-Documentatie-De-Groene-Kaap.pdf

  Download