ARC21: Verweven stedelijke ecologie, Vorst - BOB361 architecten

Het verweven van ecologische openbare ruimte voor traag verkeer in de stedelijke dichtheid van Vorst Brussel door het modelleren van de volumetrie van 59 passiefwoningen en een kribbe. Het project is gelegen in een dense buurt met drukke wegen (auto- en tramverkeer) en grootschalige bouwblokken.

Toelichting BOB361

Het ontwerp vertrekt vanuit de zoektocht naar perfecte integratie in zijn omgeving en sociale context. De inplanting van 4 nieuwe gebouwen is zorgvuldig gekozen om 3 kleinschalige bouwblokken te vormen. Door de centrale groene ruimte over te dragen naar het publieke domein, gaven we de open ruimte aan de buurt als alternatieve rustige route voor traag verkeer en groene verblijfsruimte.

Een intense samenwerking met de landschapsarchitect resulteert in een variëteit aan open ruimtes met verschillende privacy gradiënten: naast private tuinen zijn er stedelijke pleinen, een publieke ecologische tuin met wadi’s en wilde bloemen, een esplanade voor traag verkeer en semipublieke moestuinen, die zorgen voor een interessante doorwaadbaarheid van het gebied en sociale interactie.

Beeld André Nullens

De materiaalkeuzes werden gemaakt op basis van hun NIBE klassering. De voornaamste materialen zijn baksteen, hout (schrijnwerk en balustrades) en gegalvaniseerd staal voor dakranden en de terrasstructuren. Buffertanks en wadi’s zorgen voor een vertraagde afvoer naar de riolering, zodat het regenwater maximaal kan verdampen, infiltreren en dienen voor herbruik.

Naast de stedenbouwkundige en architecturale strategieën werd ook volop ingezet op energiezuinige maatregelen voor de isolatieschil en de technische installatie. Het project voldoet aan de passiefnorm. De gebouwen worden zeer goed geïsoleerd, PV-panelen werden geïnstalleerd op de daken en de woningen zijn voorzien van ventilatiesysteem D met warmteterugwinning met zeer hoog rendement.

Beeld André Nullens

Dit project toont een omgevingsplan met maximale verzachting en vergroening, waarbij architectuur en stedenbouw integraal ontworpen zijn. De inplanting van de gebouwen werd ingegeven vanuit de directe context. Bovendien werd de site maximaal ontwikkeld als schakel in een groter stedenbouwkundig geheel, door het creëren van publieke passages voor zacht verkeer en (semi-)publieke groene ruimtes.

Volgens de wens van de gebruiker werden eengezinswoningen ontworpen moet goed georiënteerde leefruimtes, appartementen met een optimale zuid of west oriëntatie en een kribbe als herkenningspunt voor de site en toegangspoort. De parkeergarage is geïntegreerd in het landschap maar heeft natuurlijk licht via een grote opening langs één zijde. De gelijkvloerse appartementen liggen hoger dan het straatniveau om privacy te garanderen.

Meer ARC21 scholen: