CO2-negatieve tapijttegels: klimaatpositieve producten en esthetische waarden gaan hand in hand

CO2-negatieve tapijttegels: klimaatpositieve producten en esthetische waarden gaan hand in hand

(Sponsored content) Het is tapijttegelfabrikant Interface niet alleen gelukt om CO2-neutrale vloeren aan te kunnen bieden, maar zelfs om tapijttegels te maken die meer CO2 opslaan dan er wordt uitgestoten tot aan de fabriekspoort. Interface laat met de nieuwste collectie bovendien zien dat klimaatpositieve producten en esthetische waarden hand in hand gaan.

Het is een absolute doorbraak in de wereld van de gebouwde omgeving: gebruik maken van producten of materialen die zelfs meer CO2 hebben onttrokken aan de omgeving dan er is uitgestoten om ze te maken. Interface bewijst dat het kan. En dat zonder te compenseren elders, maar verweven in het productieproces en materiaalgebruik van de tapijttegels.

Climate Take Back-programma

Tot nu toe lag de focus in het halen van duurzaamheidsdoelen wereldwijd vooral op het verminderen van uitstoot tijdens de gebruiksfase van een gebouw. Revolutionair is het om die gedachte om te draaien: Interface gebruikt opgeslagen CO2 nu in de producten. Het past binnen de missie van het bedrijf om in 2040 als bedrijf helemaal klimaatpositief te zijn.

In het ‘Climate Take Back-programma’ maakt Interface gebruik van de kracht van het CO2-opnemend vermogen van de natuur, onder de titel ‘Love Carbon’. Want CO2 is op zichzelf niet goed of slecht, we hebben er alleen nu te veel van op de verkeerde plek: in de atmosfeer. We moeten als maatschappij de CO2-uitstoot drastisch verlagen. Sla je daarnaast CO2 op door gebruiken te maken van biobased materialen tijdens het productieproces, dan is het ineens een bouwsteen.

Eind maart presenteerde Interface de nieuwste collecties waarin gebruik is gemaakt van de baanbrekende productiemethode. Na een langdurig traject van onderzoek, innovatie en doorontwikkeling brengt het internationale bedrijf - met een fabriek in Scherpenzeel - haar eerste collectie CO2-negatieve tapijttegels in Europa op de markt. Dat is gelukt dankzij de ontwikkeling van een zogenoemde nieuwe ‘backing’ (de tapijtrug, red.) met daarin meer opgeslagen CO2 dan ooit tevoren, zo claimt het bedrijf.

De CO2-voetafdruk verlagen

Deze innovatie - die het bedrijf CQuest™BioX noemt - zorgt voor een CO2-negatieve tapijttegel. Dat wil zeggen van cradle-to-gate: met het maken van de tapijttegel wordt meer CO2 uit de atmosfeer gehouden dan dat er wordt uitgestoten om het product te creëren.

Interface zet daarbij de natuur in. Janneke Leenaars, Duurzaamheidsmanager Noord-Europa bij Interface, legt uit hoe dat werkt: “Planten nemen CO2 op uit de atmosfeer en leggen dat vast in hun stengels, takken enzovoort. Dat is het proces van fotosynthese. Wij hebben samengewerkt met leveranciers om zogenoemde biobased (snel hernieuwbare plantbased) materialen te kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van onze nieuwe biocomposiet CQuest™ backing.’ Deze biocomposiet backing is gemaakt met biobased en hergebruikte materialen die”, zo stelt Leenaars, “op zichzelf staand gemeten netto CO2-negatief zijn.”

De twee nieuwste backings, de CQuest™Bio en CQuest™BioX, verlagen de CO2-voetafdruk nog verder waarbij de CQuest™BioX-variant een nog hogere concentratie aan CO2-negatieve materialen bevat. “Samen met het gebruik van speciale garens en een geavanceerd tuft-proces zorgt dit voor de eerste CO2-negatieve tapijttegels bij Interface.” De prestaties die Interface claimt zijn getoetst en geverifieerd door onafhankelijke meetinstituten The International EPD*System, UL Environment en Institut Bauen und Umwelt e.V. De Environmental Product Declaration (EPD’s) zijn openbaar beschikbaar.

Inspireren om ‘low carbon’ te ontwerpen

De radicale omdenkstrategie van Interface helpt niet alleen in de eigen missie van het bedrijf om klimaatpositief te kunnen zijn. Ook andere bedrijven doen er hun voordeel mee. Zo helpt het architecten om de CO2-voetafdruk van hun ontwerpen te verlagen, een eis die steeds vaker opduikt in aanbestedingen en programma’s van eisen.

“Als je bijvoorbeeld een pand hebt met veel meters, zoals scholen, ziekenhuizen of overheidsgebouwen, dan maakt kiezen voor producten die CO2-negatief zijn van cradle-to-gate, en over de hele levenscyclus CO2-neutraal, een enorm verschil. En dat wordt steeds belangrijker voor de bouwsector. Volgens de World Green Building Council is de gebouwde omgeving op dit moment verantwoordelijk voor 39 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Architecture 2030 berekende dat het aandeel van de CO2 voetafdruk van producten en materialen (embodied carbon emissies) net zo belangrijk is als operationele CO2-uitstoot (gebruiksfase van een gebouw). En omdat er tot 2030 nog zo veel gebouwd gaat worden, maakt een bewuste keuze maken als het gaat om de embodied carbonvoetafdruk een groot verschil.”

Tot voor kort was embodied carbon een blinde vlek, maar dat krijgt nu gelukkig ook de aandacht die zo hard nodig is om de gebouwde omgeving onderdeel te laten zijn van de oplossing. Leenaars hoopt dat de nieuwe producten van Interface architecten en ontwerpers, maar ook eigenaren en gebruikers inspireren om te ontwerpen en specificeren met het klimaat en CO2 in gedachten waardoor ‘low carbon’, CO2-neutrale en CO2-negatieve bouwmaterialen de norm worden. ‘Wat weer een innovatie-slag in de sector aanjaagt en waardoor de gebouwde omgeving onderdeel van de oplossing wordt om als maatschappij het Parijs-akkoord te halen.’

Klimaatbewust kan ook mooi zijn

Interface bewijst met de nieuwe collecties bovendien dat klimaatdoelen halen en esthetiek hand in hand gaan, een cruciaal punt vanuit vormgeversoogpunt. Tegelijk met de nieuwe backing presenteert Interface de Embodied Beauty™-collectie, zeven stijlen geïnspireerd op de natuur waarvan zeven ook CO2-negatief zijn.

Embodied Beauty™ is ontworpen door Kari Pei, vice-president Global Product Design bij Interface. De manier waarop Japanners schoonheid ervaren in restauratie en de schoonheid van de veranderende natuur staan centraal. Pei: “De collectie roept gevoelens van verbondenheid op met anderen en met de natuur, en omarmt de principes van Ikigai, een Japanse filosofie die zich laat vertalen met ‘betekenisvol leven.”

Bovendien levert de natuur een schat aan textuur- en kleuropties op, van kleine monochrome patronen tot grootse grafische getufte structuren. “Als je goed naar de stijlen kijkt, kun je elementen van Kintsugi (gouden verbinding) herkennen, de kunst van restauratie met vloeibaar goud om objecten nieuw en zelfs mooier te maken, maar ook van Sashiko, een borduurtechniek om textiel te behouden en hernieuwen.”

De collectie bestaat uit zeven tapijttegels en zes kleurstellingen, waarvan drie CO2-negatieve producten (cradle-to-gate): Shishu Stitch™, Tokyo Texture™ en Zen Stitch™. Deze drie producten combineren de nieuwe CQuest™BioX-backing van Interface met speciale garens en gepatenteerde tuftprocessen om zo te komen tot een CO2-negatief product cradle-to-gate.

Dit artikel is gesponsord door Interface.