Zojuist verschenen: de papieren Architect van september 2020

Zojuist verschenen: de papieren Architect van september 2020

met projecten van Vincent van Duysen, De Zwarte Hond, De Nijl, Z33, Office Winhov, Carpaneto.Schöningh, Lemme Locke Lührs, Venhoeven CS, Bureau Kroner en Jasper Smits Plus Fact Fiction door Rob 't Hart, Scope, Productinformatie en Landmark door Arjan den Boer

De huidige woningbouw opgave van 1 miljoen woningen in de komende decennia vertoont oppervlakkig gezien grote overeenkomsten met de Vinex opgave van dertig jaar geleden. Bij de laatste was het verhaal echter dat de Nederlandse bevolking in vergelijking met de omringende landen weinig woonoppervlakte consumeerde. Nu moet gebouwd worden voor de nieuwkomers in de samenleving en neemt het aantal eenpersoonshuishoudens al maar verder toe.

Woonvormen voor nieuwe leefwijzen

De woningbouwopgave is behalve een vraag van aantallen en snelheid, ook een kwestie van vernieuwing van woningen, woonvormen en woonomgeving. Onlangs benadrukte rijksbouwmeester Floris Alkemade het belang van ruimtelijke experimenten met een maatschappelijke impact. Juist deze bieden architecten de kansen woonvormen te ontwikkelen die toegesneden zijn op de nieuwe levenswijzen, zoals we aan de hand van drie woningbouwprojecten uit Amsterdam (boven), Berlijn en Utrecht (onder) laten zien.

Publieke projecten

In dit nummer diepen we daarnaast een aantal projecten met een grote publieke dimensie uit. Je maakt via uitvoerige tekeningen, beelden en tekst kennis met Theater Zuidplein in Rotterdam, het Kunstencentrum Z33 in Hasselt en stadsdeelcentrum Anklaar in Apeldoorn.

Zien en gezien worden

Hart van Zuid in Rotterdam transformeert op dit moment van een grauw verkeersknooppunt met introvert winkelcentrum naar een groene stadsboulevard met een mix aan voorzieningen. Met de nieuwbouw van Theater Zuidplein, naar ontwerp van De Zwarte Hond, is het gebied een aantrekkelijke voorziening rijker. Dankzij de multifunctionele hal hebben bewoners nu een heuse huiskamer van de buurt.

Effectief antwoord op naoorlogse stad

Bij de herstructurering van stadsdeelcentrum Anklaar zijn de bouwblokken op de stedelijke open ruimten afgestemd door middel van een module van 8,10 meter. Het is een plan dat voortkomt uit een traditie van pleinen, arcaden en gevels, maar tegelijkertijd aansluiting zoekt bij de continuïteit van de huidige bouwcultuur. Ondanks het tumultueuze verloop van het planproces is de kwaliteit van de stedelijke ruimte daarmee gegarandeerd.

Huis van seizoenen

De Italiaanse architect Francesca Torzo ontwierp een nieuwe vleugel voor z33, het museum voor contemporaine kunst, design en architectuur in het Belgische Hasselt. De context was bepalend voor het ontwerp, Vleugel 19 is dan ook een gebouwdeel dat onmiskenbaar onderdeel uit maakt van de stad.

Internationale allure

In de Architect publiceren we met regelmaat Belgische projecten. Dit werk begint nu ook internationaal aan te slaan, vergelijkbaar met de furore die de Nederlandse architectuur dertig jaar geleden maakte. Het wijndomein Valcke Vleug (‘vlucht van de valken’) door architect Vincent van Duysen is daarvan een goed voorbeeld. Het is ontworpen in de traditie van de rurale architectuur in Klein Brabant.

Rond een centrale hof zijn trefzeker een horizontale schuur en een verticaal woonhuis gesitueerd. Banken van Daniel De Belder schalen de wijnhoeve naar menselijke proporties. Met behulp van een beperkt palet van materialen en kleuren modereert de Vlaamse meester de overgangen van architectuur naar ondergrond en van binnen naar buiten.

Geïnteresseerd?

Bestel hier het nummer

Harm Tilman (1954, Rotterdam) is auteur, docent, moderator en zelfstandig redacteur op het gebied van architectuur en stedenbouw. Tot 2021 was Harm hoofdredacteur van het de Architect. Daarvoor werkte hij o.a. als coördinator en docent stedenbouwkunde aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam.