Dit is de jury van de ARC20 Stedenbouw Award
Jury ARC20 Stedenbouw Award

Dit is de jury van de ARC20 Stedenbouw Award

Met trots presenteren we de vakkundige jury van de ARC20 Stedenbouw Award. Onder leiding van Marco Broekman (BURA) gaan zij de uitdaging aan om alle inzendingen te beoordelen.

De ARC20 Stedenbouw Award wil professioneel stedenbouwkundig werk stimuleren en onder de aandacht brengen. Met de Award willen we stedenbouwkundigen belonen die enkele van de meest urgente kwesties van deze tijd aanpakken, van bevolkingsgroei en woningnood tot milieuproblemen en klimaatverandering.

Bij Stedenbouw zoeken we naar stedenbouwkundige plannen die zijn gemaakt in de periode van 1 januari 2019 tot 31 juli 2020. Het gaat om de plannen, deze hoeven nog niet in uitvoering of uitgevoerd te zijn.

Deelname aan de ARC20 Awards is gratis en insturen kan tot en met vrijdag 28 augustus 2020. Stuur dus nog snel je project in! 

Stuur direct een project in >

Wist je dat?

Het insturen van één project voor meerdere categorieën is toegestaan. Vul wel voor elke categorie een apart formulier in en zorg er in dat geval voor dat elke inzending aansluit bij de uitvraag van de specifieke categorie.

En hebben jullie dit jaar meerdere projecten gerealiseerd? Dan kan je die natuurlijk allemaal insturen voor de ARC20 Awards.

Stuur direct een project in >

Marco Broekman (voorzitter)

Marco Broekman (1973) is architect en stedenbouwkundige. Samen met Floris van der Zee geeft hij leiding aan BURA urbanism, een internationaal opererend ontwerpbureau in Amsterdam. Dit bureau is voortgekomen uit marco.broekman dat Broekman in 2014 oprichtte. Vanaf de oprichting heeft dit bureau een ruime portfolio opgebouwd, onder andere met de ontwerpen voor de groene en autoluwe wijk Merwede in Utrecht.

Marco Broekman

Marco Broekman heeft meer dan 20 jaar ervaring met complexe projecten op het gebied van stedenbouw, ontwerpend onderzoek, architectuur en landschapsarchitectuur in binnen- en buitenland. Hij studeerde architectuur aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na zijn studie werkte Marco Broekman onder meer bij Kaap3, het toenmalige bureau van Riek Bakker, en bij Karres en Brands.

Marco is gastdocent aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam en doceerde aan de Academies van Bouwkunst Rotterdam en Maastricht, de RMIT University in Melbourne en de University of Lund. Hij was onderzoeker bij de onderzoeksgroep Future Urban Regions. Hij verschijnt regelmatig als gastcriticus, schreef artikelen voor diverse tijdschriften en geeft lezingen in binnen- en buitenland. Marco maakt deel uit van het kwaliteitsteam van de Zuidelijke Binnenstad Arnhem.

Saskia Beer

Saskia Beer is ondernemer, adviseur en spreker op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Ze heeft ZO!City (voorheen Glamourmanifest) en Transformcity opgericht.

Na haar opleiding als architect (TUDelft), raakte ze vrijwel direct haar baan kwijt vanwege de crisis. Ze besloot haar vak te herdefiniëren door zelf initiatieven op te zetten rondom urgente stedelijke opgaven.

Saskia Beer

In 2011 adopteerde Glamourmanifest Amstel3, een Amsterdams kantorengebied van 250 hectare met een leegstandspercentage van 30%. Nadat de gemeente haar grote top-down herstructureringsplannen moest annuleren, ontwikkelde Glamourmanifest een alternatieve strategie gebaseerd op doorlopende multi-stakeholder samenwerking. De omvang en impact van het project groeiden gestaag wat enerzijds leidde tot de zelfstandige publiek-privaat gefinancierde stichting ZO!City, waarin vastgoedpartijen, bedrijven, organisaties, burgers en overheid structureel samenwerken aan de transformatie van Amstel3. Anderzijds leidden deze ervaringen en inzichten tot een nieuwe, repliceerbare methodiek. Nu ZO!City is overgedragen aan een nieuw team, biedt Transformcity strategisch advies, ondersteuning en (digitale en fysieke) tooling voor collaboratieve stedelijke ontwikkeling aan gemeenten en vastgoedpartijen. Hun interactieve online platform draait in een aantal transformatiegebieden in Amsterdam en heeft diverse (inter)nationale prijzen gewonnen.

Naast haar werk in de stedelijke praktijk is Saskia actief betrokken bij onderzoek en onderwijs en geeft ze regelmatig lezingen over haar aanpak.

Riëtte Bosch

Riëtte Bosch studeerde in 2004 met lof af aan de Academie van Bouwkunst in Rotterdam met een Mastertitel in Stedenbouw. Daarvoor had ze al een Bachelor in Landschapsarchitectuur behaald aan de IAH Larenstein. Ze combineert een analytische aanpak met de praktische aspecten van techniek en realisatie. Altijd met oog voor het menselijke aspect binnen het werk.

Als stedenbouwkundige en projectmanager bij West8 heeft Riëtte Bosch meer dan tien jaar ervaring in het ontwikkelen, analyseren en ontwerpen van stedenbouwkundige opgaven. Naast binnenstedelijke opgaven heeft zij ook ervaring met monumentaal erfgoed en landschappelijke opgaven. Zij werkt voor een breed scala aan opdrachtgevers: van ontwikkelaars en bouwconsortia, de diverse lagen binnen de (semi)overheid tot museumdirecteur en particulier. Zij is gewend parallel te werken aan zowel langdurige breedlopige projecten als aan korte intensieve trajecten en die naar gelang de aard van het project te plannen en van diepgang te voorzien.

Riëtte Bosch

In haar rol als senior adviseur binnen het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) beziet Riëtte het werkveld vanuit de opdrachtgeverszijde. Het werken aan ‘‘de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland’’ is bijzonder divers en veelvormig. Riëtte zet zich met name in voor het vergroten van de publieke betekenis van de portefeuille. Zowel bij erfgoed-, landschappelijke als binnenstedelijke ontwikkelopgaven is duurzame inbedding in de context een belangrijke opgave. Ze geeft inhoud aan de phrase uit de RVB visie ‘‘Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de omgeving’’.

Buiten haar reguliere werkzaamheden onderhoudt Riëtte haar netwerk binnen het vakgebied door
regelmatig les te geven op de Academies van Bouwkunst in Amsterdam en Rotterdam en geeft ze
gastlezingen. Daarnaast is ze regelmatig afstudeermentor en jurylid. In 2016 trad ze toe tot de
Commissie Architectuur van het Stimuleringsfonds voor de Creative Industrie. Belangrijke drijfveer voor deze activiteiten is het geven van extra verdieping aan het vakgebied en zicht op de actualiteit.

Gerwin de Vries

Gerwin de Vries is eigenaar van Flux landscape architecture, een bureau voor landschapsarchitectuur in Utrecht. Flux kenmerkt zich door een onderzoekende en concept gedreven aanpak. Het werk bevat verschillende schaalniveaus, van ontwerpend onderzoek tot concrete ruimtelijke ontwerpen voor landschappen en openbare ruimtes. Projecten zijn zowel stedelijk als landschappelijk en vaak gerelateerd aan thema's als klimaatsverandering, nieuwe vormen van ecologie, energietransitie, gezondheid, mobiliteit en circulaire economie.

Gerwin de Vries

Het ontwerpteam van 12 mensen bestaat uit  landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en ontwerpers. In opdrachten wordt samenwerking gezocht met specialisten op het gebied van ecologie, techniek of water.
Een aantal projecten van Flux zijn de Versteviging van de Grebbedijk in Wageningen (Waterschap Vallei en Veluwe 2018), Merwedekanaalzone Klimaatadaptief (provincie Utrecht 2016), de Verbrede Waddendijk (Rijksadviseur landschap en Water 2014) en Mexico City Climate Proof (UN Habitat 2017). Op dit moment zijn de projecten Stadsomwalling Leuven (Stad Leuven 2018), Werkspoorkathedraal Utrecht (Overvecht Vastgoed 2018), Park ter Walle Menen (Stad Menen 2018) en Oostenburg Amsterdam (VORM Ontwikkeling 2018) in uitvoering.

Gerwin won de eerste prijs van de International Archiprix in 2006, ontving een startstipendium van het fonds BKVB in 2008 en is in 2014 geselecteerd voor de short list van de Prix de Rome. Gerwin is als docent betrokken bij het onderwijs op HKU Spatial Design Utrecht en NHTV Urban Design Breda. Het werk van Flux is onderdeel geweest van verschillende publicaties en (internationale) exposities.
* Beeld Joost Bataille

Harm Tilman (secretaris)

Harm Tilman (1954) is sinds 2002 hoofdredacteur van de Architect, een onafhankelijk en opiniërend vakblad en platform op het gebied van architectuur, stedenbouw, techniek en interieur waarin het ontwerp centraal staat.

Tijdschrift, website en events informeren en inspireren ruimtelijke ontwerpers en plaatsen hun werkzaamheden in een bredere maatschappelijke en culturele context.

Harm Tilman

Daarvoor was hij coördinator aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam. Tilman studeerde in 1984 af aan de TU Delft, was na zijn studie werkzaam als stedenbouwkundig ontwerper en onderzoeker, gaf lezingen en begeleidde projecten op uiteenlopende onderwijsinstellingen in binnen en buitenland. Tevens is hij auteur van tal van publicaties op het gebied van moderne architectuur en ruimtelijke ordening.

Stuur direct een project in >

Marieke Giele (1993) studeerde Architectuur aan de TU Delft. Een deel van haar studie volgde ze aan de TU Graz in Oostenrijk. Zij liep stage bij KCAP Architects&Planners. Van 2015 tot 2022 was zij werkzaam als vakredacteur bij de Architect. Tegenwoordig werkt Marieke bij Mei Architects and planners.

ARC20 Stedenbouw Award gaat naar De Nieuwe Kern in Ouder-Amstel door West 8

ARC20 Stedenbouw Award gaat naar De Nieuwe Kern in Ouder-Amstel door West 8

West 8 ontvangt dit jaar de ARC20 Stedenbouw Award voor De Nieuwe Kern in Ouder-Amstel. De jury, onder leiding van Marco Broekman, prijst het grote vakmanschap en de enorme gedegenheid van het plan.

Blog - Samenhang met identiteit: De Nieuwe Kern in Ouder-Amstel door West 8

Blog - Samenhang met identiteit: De Nieuwe Kern in Ouder-Amstel door West 8

Door Harm Tilman - Op 12 november worden in Amsterdam de ARC20 Awards uitgereikt. In een korte serie bespreek ik de drie kanshebbers bij Stedenbouw. Vandaag als eerste de Nieuwe Kern, het stedenbouwkundig plan dat West 8 ontwierp tussen Amstel en Duivendrecht. Later volgen Marker Wadden en ZOHO Rotterdam.

ARC20 Stedenbouw Award: dit zijn de drie nominaties

ARC20 Stedenbouw Award: dit zijn de drie nominaties

De nominaties van de ARC20 Stedenbouw Award zijn bekend. De jury onder leiding van Marco Broekman koos drie excellente stedenbouwkundige plannen: Nederzetting Marker Wadden, De Nieuwe Kern en ZOHO Rotterdam.

fotograaf Jeroen Hofman

ARC20: Leiden Bio Science Park door Studio Hartzema

In het Leiden Bio Science Park wordt gewerkt aan de gezondheid van Nederland. Het is één van de grootste campussen van ons land en by far het grootste bio en life science cluster. 19.000 mensen zijn hier werkzaam, veel innovaties vinden plaats, het is een broedplaats van onderzoek en onderwijs. De relevantie van een dergelijk cluster neemt alleen maar toe. Momenteel wordt in het Leiden Bio Science Park bijvoorbeeld op een tweetal locaties vaccins tegen het COVID-19 vaccin geproduceerd. Naast de inhoudelijke kracht wordt ook de stedelijke component van het gebied steeds sterker. Met bouw van 1.500 woningen in de laatste jaren en de oplevering van Naturalis Biodiversity Center worden de eerste contouren zichtbaar van een levendige en multifunctionele stedelijke omgeving. De campus wordt een krachtig innovation district.