Beeld Robert Jockin

ARC20: Brede School Piet Hein Amstelveen - Cita architecten

Waar het oude dorp van Amstelveen nu nog doorkliefd wordt door de A9 vormt de brede school straks een afsluiting van het woonbuurtje en een dynamische voorpost aan het toekomstige dakpark op de overkapping van de snelweg. De Brede School Piet Hein brengt een aantal levendige functies samen die het dakpark op de overkapping van de A9 gaan voeden.

Toelichting Cita architecten – De buitenruimte van de school sluit straks aan op een parkachtige ruimte die de twee stadshelften van Amstelveen met elkaar gaat verbinden. Precies op de rand van de toekomstige overkapping is de Brede School Piet Hein gesitueerd. De school wordt daarmee een van de levendige functies die het park gaan voeden. De inrichting van het dakpark wordt ontworpen door wUrck.

Beeld Robert Jockin

Gymzaal als hoogteaccent

De gymzaal bevindt op de tweede verdieping en vormt een hoogteaccent als beëindiging van de parkgevel. Aan de buurtzijde is het gebouw laag gehouden zodat een goede bezonning voor de achtergelegen woningen gewaarborgd is.
Aan de noordzijde vormt de bouwmassa van de school de sluitsteen van een blok met vrijstaande en geschakelde met woningen in twee lagen met een kap in een traditionele architectuur. Aan de zuidzijde is het gebouw georiënteerd op het toekomstige park. Aan dit park zijn straks de buitenruimtes voor de school en het kinderdagverblijf gelegen.

De architectuur van het schoolgebouw, dat in principe van een andere korrelgrootte is dan de woningen, gaat een verbinding aan met de aangrenzende bebouwing. De materialisatie in metselwerk heeft een gedetailleerdheid, reliëf en ritmiek die de schaalsprong naar de woonbebouwing verzacht. Daarmee is het een markant gebouw waar kinderen, leerkrachten en ouders trots op zijn en zich thuis in voelen, zonder dat het gebouw zich afzet tegen de aangrenzende woonomgeving.

Twee clusters en een kloppend hart

Het gebouw bestaat uit twee heldere gemetselde volumes met daarin de onderwijsruimten, ruimten voor kinderopvang, de BSO en de gymzaal. De volumes zijn ten opzichte van elkaar verschoven; in het tussengelegen gebied ligt het kloppende hart van de brede school met het entreegebied. Daarmee ontstaat tegelijkertijd meer afstand tot de achtergelegen woningen en een volwaardige buitenruimte voor het kinderdagverblijf op straatniveau. De verspringende volumes passen mooi in het orthogonale grid van oude- en nieuwe bebouwing langs de overkapping van de A9 die op informele wijze de begrenzing van het dakpark gaat vormen.

Beeld Robert Jockin

Onderwijsconcept

Het nieuwe gebouw maakt meerdere werkvormen mogelijk. Per verdieping zijn de onderwijsruimten rond een speelleerplein geclusterd die samen één domein kunnen vormen. De ruime hal kan gebruikt worden om er met meerdere kleine groepjes in te werken en spelen.
De grote lokalen zijn goed in te richten met verschillende hoeken maar ook klassikaal te gebruiken. De clusters zijn zonder dragende wanden vrij indeelbaar waardoor de verbinding met de speelleerplein makkelijk gewijzigd kan worden en andere onderwijsscenario’s te realiseren zijn.

Projectgegevens

 • Opdrachtgever

  Gemeente Amstelveen

 • Ontwerpbureau

  Cita architecten, Utrecht

 • Projectarchitect(en)

  Gert Jan Doelman, Robert Jockin

 • Programma

  Basisschool, kinderdagverblijf, BSO, gymzaal, inpandige fietsenberging

 • Plaats

  Amstelveen

 • Adviseur constructie

  Van de Laar, Eindhoven

 • Adviseur installaties

  Gemeente Amstelveen

 • Aannemer

  Aannemersbedrijf J.M. Putter

 • Landschapsarchitect

  wUrck, Rotterdam