Inzendtermijn inschrijving Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur 2020 nogmaals verlengd

Inzendtermijn inschrijving Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur 2020 nogmaals verlengd

Wegens onvoorziene omstandigheden is besloten de inzendtermijn voor de inschrijving van de Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur te verlengen tot woensdag 1 april 2020. De manier van aanlevering is tevens gewijzigd.

Voor nieuwe inzendingen geldt dat deelname uitsluitend kan plaatsvinden door middel van het aanleveren van een pdf-bestand, conform de bestaande vereisten, op het e-mailadres: h.speulman@keunstwurk.nl. Door de aangepaste werkwijze van de jury kunnen fysieke inzendingen niet in behandeling worden genomen.

Bekendmaking winnaar

De bekendmaking van de winnaar staat gepland op vrijdag 19 juni 2020, als onderdeel van een symposium in het kader van de Dag van de Architectuur. Op dit moment laat het zich niet voorspellen of er dan nog sprake is van beperkende maatregelen betreffende het coronavirus en wat die maatregelen exact zullen inhouden. Gelet op de actuele ontwikkelingen houden wij er rekening mee dat de prijsuitreiking wellicht niet op de beoogde datum kan plaatsvinden. Meer informatie volgt te zijner tijd.

Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur

De tweejaarlijkse prijs is een initiatief van de provincie Fryslân om de belangstelling voor architectuur bij een breed publiek te vergroten. De prijs wordt uitgereikt aan de combinatie van opdrachtgever en architect voor een bouwwerk dat de afgelopen twee jaar (2018 en 2019) is gerealiseerd in de provincie.

Deelnemers worden beoordeeld door een adviescommissie en de winnende architect en opdrachtgever ontvangen gezamenlijk een oorkonde en een bedrag van € 5.000,-. Daarnaast zijn er vijf bedragen van € 500,- beschikbaar voor eervolle vermeldingen.

Deelname

Download hier het reglement van deelname 2020. Je inzending insturen kan nog. Doe dit vóór woensdag 1 april.

Lees ook: