Beeld Tessa Peters

Minitopia Poeldonk - Rezone

Het terrein van Minitopia ligt op de voormalige milieustraat van de afvalstoffendienst van ’s-Hertogenbosch. Dit was ooit de plek waar de inwoners van ’s-Hertogenbosch hun afval naartoe konden brengen. Hier werd het grofvuil, tuinafval, klein chemisch afval en puin verwerkt en opgeslagen. De afvalstoffendienst heeft de locatie inmiddels verlaten en het lege terrein ligt al weer enkele jaren braak. Het is uiteindelijk onderdeel van de ruimtelijke ontwikkeling De Meerendonk, die door zijn schaal, saneringskosten en voorbereidingen nog vele jaren op zich zal laten wachten. Rezone nam enkele jaren geleden het initiatief door organisch op braakliggende terreinen flexibele en betaalbare woningen te ontwikkelen.

Braakliggende terreinen bieden goede en mooie kansen om op een betaalbare en lichte manier woningen te ontwikkelen voor 5, 10 of 15 jaar. Rezone heeft hiervoor Minitopia waar met bouwsystemen, kant en klaar woningen en zelfbouwers een nieuw collectief van sociale woningbouw wordt gecreëerd. Uitgangspunt is dat de kosten voor de plek en de kosten voor de woning per maand in principe rond de sociale huur moeten liggen. In mei 2018 heeft Rezone de sleutel gekregen van het terrein, hierop zijn vervolgens binnen 1 jaar 32 woningen ontwikkeld

Rezone heeft hierbij een open en organische ontwikkeling gehanteerd, waarbij bewoners binnen enkele ruimtelijke en stedenbouwkundige kaders veel vrijheid kregen om hun eigen woning te realiseren. Om de kosten laag te houden is er continu gezocht naar manieren om vaak kostbare en traditionele manieren van bouw- en woonrijp te maken op alternatieve en lichtere manieren uit te voeren en aanwezige materialen te hergebruiken.

Op het terrein zijn ‘terpen’ gemaakt met klinkers die nog aanwezig waren op het terrein. Deze grote cirkelvormige landschappelijke elementen hebben meerdere functies. Hierin is de infra, die grotendeels bovengronds is aangelegd, in weggewerkt. Ze zijn daarnaast ook een groene aankleding voor het terrein. Daar waar bewoners ze niet zelf inzaaien, daar zaait de stichting ze in met bloemen van pluktuinmengsels en bijenmengsels. Dit zijn ook zaden die vaak door boeren worden gebruikt om hun akkerranden snel groen te krijgen, zodat deze niet verwaaien. Daarnaast zijn ze ook een structurerend element voor de vele verschillende bouwstijlen. Ze pakken daarnaast ook de onderkant in van de flexibele woningen, die vaak op minder fraaie pootjes staan.

Projectgegevens

 • Opdrachtgever

  Stichting Minitopia, wonincorporatie Zayaz, gemeente 's-Hertogenbosch

 • Ontwerpbureau

  Rezone, Den Bosch

 • Projectarchitect(en)

  concept: Rolf van Boxmeer & Tessa Peters

 • Plaats

  Den Bosch

 • Stedenbouwkundige

  Rezone