nieuws

3 miljoen voor 35 goede ideeën van Rotterdammers

Stedenbouw

3 miljoen voor 35 goede ideeën van Rotterdammers
Een van de 35 initiatieven die een startbudget kregen van de gemeente Rotterdam is Dakdorpen door Walden Studio. Beeld Walden Studio

In 2019 krijgen 35 Rotterdamse innovatieve initiatiefnemers ‘groen licht´ om hun idee ten uitvoering te brengen met een startbudget van CityLab010. Er zijn ruim 300 ideeën ingediend en hebben 160 initiatiefnemers een startbudget aangevraagd bij het subsidieloket van de gemeente Rotterdam.

CityLab010 steunt innovatieve ideeën voor de stad met een startbudget. Rotterdammers worden ieder jaar opgeroepen hun innovatie als plan in te dienen. De beste en meest innovatieve initiatieven krijgen een startbudget. CityLab010 ondersteunt niet alleen financieel, maar ook met kennis, coaching en een netwerk. Alle plannen worden door een onafhankelijke stadsjury van 12 Rotterdammers beoordeeld.

Een greep uit de initiatieven per categorie

Energietransitie
– Oude Westen: Energietransitie van Onderop door Aktie Grouep Het Oude Westen
Bewoners uit het Oude Westen nemen de energietransitie in eigen hand middels drie concrete projecten. 1. méér zonnedaken .2 samenwerken in energieteams 3. doe-het-zelf-workshops ‘maak je huis energiezuinig’. Met aandacht voor nieuwe methodieken en vooral ook dat bewoners met een smalle beurs mee (kunnen) doen. Het project ontvangt een startbudget van 93.390 euro. Meer informatie>>

– Autonomous Shipping Capital of Europe door Captain AL
Over enkele jaren zal autonoom varen realiteit zijn. Dit zal de haven en stad beter ontsluiten en door efficiënter te varen CO2-uitstoot reduceren. Captain AI is het bedrijf dat veilig autonoom varen wil realiseren in de Rotterdamse haven door hun unieke samenwerking met gerenommeerde Rotterdamse partijen. Lees meer over dit project dat een startbudget ontvangt van 121.000 euro>>

– Zonnegevel door Inframarks
Hoewel eengezinswoningen vaak alleen al met zonnepanelen op daken genoeg energie kunnen opwekken, zijn er flats waar dit niet het geval is doordat ze een klein dakoppervlak hebben. De gevels van deze gebouwen vangen echter vaak veel zon, maar de zonne-energie potentie is vaak nog onderbenut. Dit initiatief ontvangt 103.700 euro. Lees meer>>

Groei van de stad
– Pop-Up Containerwoningen door A Traoré
Eén van de vele problemen waar de politiek in de huidige economische situatie tegen aan loopt is het huisvestingsprobleem. Denk hierbij aan de studenten huisvesting, wachtlijsten voor ouderen om in een verzorgingstehuis te kunnen, wachtlijsten voor sociale huur, huisvesting van arbeidsmigranten. Stuk voor stuk problemen waar het nieuwe woonconcept van containerwoningen een oplossing voor biedt. Lees meer over dit project met een startbudget van 50.009 euro>>

Dakdorpen Rotterdam door Walden Studio. Beeld Walden Studio

Dakdorpen Rotterdam door Walden Studio. Beeld Walden Studio

– Dakdorpen door L.G.B. van der Wal (Walden Studio)
Er zijn tal van milieuproblemen zoals overstromende riolen, luchtvervuiling, opwarming en een ecologie die onder druk staat. Met de huidige klimaatverandering worden deze problemen alleen maar versterkt. Een van de oplossingen is het grootschalig toepassen van groendaken. Groendaken kunnen namelijk water bufferen, ruimte creëren voor ecologie, lucht zuiveren en steden doen afkoelen. Dit initiatief krijgt een startbudget van 139.316 euro. Lees meer>> of bekijk het project op onze website>>

– Waterweg door Tessa Anne Luijben
Ieder jaar kan de Kuip 2x worden gevuld met bagger. Een groep studenten en young professionals, willen een oplossing bieden voor de bagger uit de stad en waarde toevoegen aan de stad. Met waterpasserende tegels van bagger wordt de wateroverlast in de stad opgelost en reststroom gebruikt. Het idee krijgt een startbudget van 86.525 euro. Lees meer>>

– Klimaatdakje.nl door SOBOLT
Veel daken zijn geschikt voor klimaatvriendelijke oplossingen zoals zonnepanelen of vergroening. Maar bij de keuze voor zo’n ‘klimaatdak’ spelen factoren zoals de investering, klimaateffecten en geschiktheid van het dak mee. Klimaatdakje.nl geeft de opties en afwegingen per dak in een oogopslag weer. Lees meer over dit project dat een startkapitaal meekrijgt van 69.000 euro >>

Toerisme en stadscultuur
– Pension Almonde door Stad in de maak
Pension Almonde is een pilot project voor een innovatief woonconcept dat woon- en werkruimte biedt voor een vergeten groep in de stad: stadsnomaden en anderen die niet in de standaard doelgroepen passen, gecombineerd met culturele, micro- economische en sociale voorzieningen (commons). Startbudget 150.000 euro. Lees meer>>

– Genestelde wand, leefgebied voor stadsvogels door Studio CLAUD
Het project beweegt zich op het draagvlak tussen street art, architectuur, design en buurtontwikkeling. Het doel is om de stedelijke biodiversiteit te verbeteren en een natuurlijke leefomgeving te creëren door het maken van ‘appartementen’ voor vogels op de blinde muren in de stad Rotterdam. Dit idee ontvangt een startbudget van 36.000 euro. Lees meer>>

Stadsjury

De stadsjury is nieuw sinds dit jaar en bestaat uit twaalf Rotterdammers met een uiteenlopende achtergrond en een groot hart voor de stad. De stadsjury: ΅We zijn trots op Rotterdam. De vele goede plannen hebben dat gevoel alleen maar versterkt. Wel zouden we in een volgende editie graag ook nieuwe ideeën zien die inspelen op actuele maatschappelijk issues zodat alle Rotterdammers (ook jongeren en kwetsbaren) meeprofiteren van de positieve ontwikkeling van Rotterdam.”

Juryrapport

De 35 initiatieven die een startbudget ontvangen zijn met een juryrapport te vinden op www.citylab010.nl. Hier staat ook het uitgebreide rapport met daarin alle scores en toelichtingen van de Stadsjury.

Lees ook

Plannenmakers Citylab010 2018 bekend

Reageer op dit artikel