nieuws

Gebiedsontwikkeling Feyenoord City biedt kansen voor Rotterdam-Zuid

Stedenbouw

Stapje voor stapje wordt duidelijk hoe de ‘nieuwe’ zuidelijke Maasoever eruit moet gaan zien, volgens de plannenmakers van Feyenoord City. Deze week presenteerden zij in het nieuwe Masterplan uitgebreide schetsen van architectenbureau OMA. Opvallende nieuwigheid: in het gebied staan nu ook 3700 woningen, veelal in woontorens, gepland.

Het Masterplan bevat de complete beschrijving van de gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid, waarvoor de gemeenteraad in mei 2017 onder voorwaarden groen licht gaf. Nadat op 20 september jl. het Definitief Ontwerp voor het nieuwe stadion werd gepresenteerd, zijn met het aanbieden van het Masterplan met het stadion als aanjager van het gebied, vervolgstappen gezet voor de realisatie van Feyenoord City. Bekijk het volledige masterplan>>

Binnen Feyenoord City gaan wonen, werken, educatie, sport en recreatie in de vele openbare ruimtes straks hand in hand, waardoor een aantrekkelijk, veelzijdig en levendig gebied moet ontstaan dat voor iedereen het hele jaar toegankelijk is en te gebruiken. Beeld OMA/LOLA

Acht deelgebieden

Het Masterplan Feyenoord City kent acht met elkaar samenhangende deelgebieden die de komende jaren in vier fases ontwikkeld worden: Stadskant, Waterfront, Mallegatpark, Het Nieuwe Stadion, de Strip, De Kuip/het Kuip Park, De Veranda en het Getijdenpark. Hierbij worden het nieuwe stadion en de direct omliggende gebieden als eerste gerealiseerd. Lees meer over de gebieden>>

De Strip op De Kuip Plaza. Beeld OMA/LOLA

Woningbouw

Het plan omvat een gebouwd programma van circa 600.000 vierkante meter (exclusief parkeergelegenheden). De belangrijkste wijziging ten opzichte van conceptplan is de toevoeging van meer woningen (in totaal maximaal 3.700). Dit sluit aan bij de ambitie van Rotterdam om voor meer doelgroepen woningen te realiseren en daarmee de groei van de stad te faciliteren.

Woningbouw is vooral in hoogbouw gepland. Zicht vanaf De Veranda. Beeld OMA/LOLA

Nieuwe verbindingen

Met de ontwikkeling van Feyenoord City ontstaan  nieuwe verbindingen op Rotterdam-Zuid. Via het uitgebreide Mallegatpark sluit de wijk Feijenoord direct aan waardoor deze kan meeprofiteren van de ontwikkeling. Met de urban bridge (van het nieuwe stadion over het spoor richting Laan op Zuid) wordt de verbinding gemaakt met de wijk Hillesluis en met name de Beijerlandselaan. Ook komen er verbeterde fiets-, voetgangers- en OV-verbindingen van en naar het gebied (ook via het water).

OMA stadion Feyenoord Rotterdam Beeld OMA

Het nieuwe stadion van Feyenoord wordt de aanjager van het gebied. Beeld OMA/LOLA

Met het nieuwe stadion deels in de Nieuwe Maas wordt de Maasoever geactiveerd. Mede door de toegankelijke omloop rondom het stadion en het unieke Getijdenpark, dat het Mallegatpark verbindt met het Eiland van Brienenoord, ontstaan bijzondere nieuwe routes langs de rivier. Daarmee wordt de potentie van de Maas als verblijfsgebied waar genoten kan worden van water, groen en uitzicht over de stad, eindelijk ten volle benut. Het Masterplan houdt bovendien rekening met een mogelijke oeververbinding, waardoor Feyenoord City in de toekomst de zuid- en noordoever met elkaar zal verbinden en zelfs een directe connectie met bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit zal hebben.

Zo wordt het nieuwe stadion van Feyenoord

Zo wordt het nieuwe stadion van Feyenoord

Toekomstbestendig

Feyenoord City is ontworpen met het oog op de toekomst. Flexibel ontwerp van gebouwen en buitenruimtes zorgt ervoor dat deze gemakkelijk kunnen worden aangepast aan veranderende functies in de nabije en verre toekomst. Om de impact op het milieu te minimaliseren krijgen de fiets en het openbaar vervoer ruim baan in het gebied. Ook is in de ontwerpen rekening gehouden met de stijging van de zeespiegel en andere gevolgen van klimaatverandering, zoals de vele neerslag die in korte tijd kan vallen. Tot slot is het de ambitie van Feyenoord City om een CO2-neutrale energievoorziening te verwezenlijken.

 

Lees ook:

Definitief ontwerp nieuw stadion Feyenoord gepresenteerd

gerealis…

Architectuur

 

 

Foto's

Reageer op dit artikel