nieuws

Schiphol Stad en Schiphol op Zee

Stedenbouw

Schiphol Stad en Schiphol op Zee

Door het mislukte overleg over de groei van Schiphol is de stap om Schiphol naar zee te brengen urgenter geworden. Dat zegt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW. Volgens hem toont het plan van KuiperCompagnons en Fakton overtuigend aan dat je op de huidige vliegveldlocatie 200.000 koop- en huurwoningen kunt ontwikkelen. Hiermee kunnen de kosten van de aanleg van het vliegveld op zee worden gedekt. Daarnaast biedt het kansen voor de toekomst van de Randstad en de grote woningbouwopgave.

Oranje verbond

De VNO-NCW voorman pleit voor een Oranje verbond van pensioenfondsen, woningbouwcorporaties, bouwers, Schiphol en KLM dat de plannen in een versnelling kan brengen. Een ‘Schiphol-wet’ moet de kaders bieden om het project snel van de grond te krijgen binnen 10-15 jaar.

Grondopbrengst

De directe grondopbrengsten van de ontwikkeling van Schiphol Stad bedragen volgens Erik Faber van Fakton 13-17 miljard. Indirect kan het volgens Hans de Boer veel meer opbrengen door waardevermeerdering en verhuur van woningen. ‘Op zo’n manier wordt de aanleg van Schiphol op zee interessant voor pensioenfondsen en is het voor de staat een betaalbaar en realistisch scenario.’

KuiperCompagnons Schiphol

Noordzee steeds voller

Gijs van den Boomen van KuiperCompagnons stelt dat nu hét moment is om dit plan verder uit te werken. “De Noordzee wordt steeds voller met de broodnodige windparken, natuurontwikkeling en steeds meer scheepvaart. Daarom moeten we nu serieus onderzoeken hoe dat allemaal met elkaar te verenigen is. Wij denken dat er 2 jaar nodig is voor het maken van het complete plan en dan kan er een gefundeerd besluit worden genomen. Maar wij denken dat er teveel voordelen zijn om dit nu niet serieus te onderzoeken.”

Schiphol stad

Uit het plan van KuiperCompagnons: ‘De locatie van het huidige Schiphol geeft een uitgelezen kans om de unieke ruimtelijke structuur van Amsterdam (al in de dertiger jaren van de vorige eeuw neergelegd door Van Eesteren en sindsdien leidraad voor de ontwikkeling van de stad) een nieuwe dimensie te geven door de zuidwestelijke lob te verlengen via Schiphol naar Hoofddorp. De infrastructuur van het huidige Schiphol kan daarbij een uitstekende basis bieden voor een volwaardige stadsuitbreiding; Schiphol stad. Een dergelijke voortzetting van het stedelijke patroon van de Amsterdamse regio past geheel in de rol die mobiliteit bij verstedelijking moet spelen en zal de leefkwaliteit in de Randstad enorm doen toenemen.

IJmuiden aan Zee

In combinatie met de al in ontwikkeling zijnde grootschalige energieprojecten in zee zijn IJmuiden en de zee de aangewezen plek om een dergelijk initiatief te huisvesten. Natuurlijk moet zo’n plan ook dusdanig worden ontwikkeld dat de kwaliteit van de Noordzeekust beter in plaats van slechter wordt. Ook hier is denken in samenhang het motto. Bouwen met de natuur, recreatieve ontwikkeling en voldoende oog voor en afstand tot de bestaande kust zijn hierbij van het grootste belang.’

De visie stedelijke ontwikkeling van Schiphol Stad bevat wonen, kantoren en voorzieningen. Onderstaand een aantal kerngegevens uit de visie Stedelijke ontwikkeling Schiphol Stad/Zee:
– Tijdschema: van onderzoek tot operationeel: 14 jaar
– Terminalfunctie (landside) blijft behouden. De overige faciliteiten (airside) worden hergebruikt bij de eerste circulaire stadsontwikkeling van het land
– Leefbaarheid en veiligheid van de noordwestelijke Randstad wordt verbeterd
– Ontwikkelkansen voor de Haarlemmermeer, Schiphol Stad biedt oplossingen voor de woningschaarste in de Amsterdamse regio
– 200.000 nieuwbouwwoningen in de Haarlemmermeer en uitbreiding van natuur- en recreatieruimte
– Opbrengsten van deze ontwikkeling (stadsontwikkeling en grondopbrengsten) kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid+haalbaarheid van de verhuizing van Schiphol naar Zee
Bron: KuiperCompagnons en Fakton, Strategische & financiële Vastgoedboutique

Lees meer over gebiedsontwikkeling

SELECT Levendig stadscentrum: Stedenbouwkundig ontwerp voor Leidsche Rijn Centrum door Jo Coenen Architects & Urbanists

 

SELECT Op weg naar de Midden-Europese stad: Leidsche Rijn Centrum

Meer over Schiphol

Uitbreiding Schiphol onverantwoord vanwege woningbouwplannen

Architecten presenteren ontwerp Schiphol-terminal

 

Reageer op dit artikel