Project

Wiebengacomplex Hanzehogeschool – DP6 architectuurstudio i.s.m. Bierman Henket architecten en ABT

Architectuur

In Groningen is het gerenoveerde en uitgebreide Wiebengacomplex van de Hanzehogeschool officieel geopend. Uitgangspunt voor het ontwerp van DP6, BiermanHenket en ABT was interprofessioneel werken, over de disciplines heen. “In de gescheiden vleugels met hun eigen wereldjes kwam dat onvoldoende van de grond”, aldus de Hanzehogeschool. Daarom werd op het binnenterrein een nieuw hart voor het monumentale schoolgebouw ontworpen, dat alle vleugels verbindt en ruimte biedt voor ontmoeting en samenwerking. Naast nieuwbouw werd ook het oorspronkelijke Wiebengacomplex aangepakt.

Wiebengacomplex Hanzehogeschool – DP6 architectuurstudio i.s.m. Bierman Henket architecten en ABT
Beeld: Gerard van Beek en Joep Jacobs

Toelichting  DP6 architectuurstudio

Het monumentale Wiebenga stamt uit 1922 en is ontworpen door Jan Gerko Wiebenga. Het gebouw ademt de sfeer van de Nieuwe Zakelijkheid en is één van de oudste voorbeelden van het Nieuwe Bouwen in Nederland. Het voor die tijd innovatieve skelet van gewapend beton maakte een vrije indeling van de plattegrond en een transparante gevelindeling mogelijk. Vandaag de dag is de school in gebruik als Academie voor Gezondheidsstudies en de Academie voor Verpleegkunde. De klimatologische omstandigheden van het gebouw lieten anno 2013 echter te wensen over en de onderzoeksfaciliteiten waren versnipperd geraakt over vele kamertjes in de lange doodlopende vleugels. De renovatie van het bestaande gebouw en een flexibel indeelbare uitbreiding naar ontwerp van DP6 architectuurstudio en Bierman Henket architecten brengt hierin verandering.

Wiebenga-Complex-Groningen-DP6-Bierman-Henket-ABT-Beeld-Gerard-van-Beek-en-Joep-Jacobs-6

Beeld Gerard van Beek en Joep-Jacobs

De nieuwbouw uitbreiding stimuleert het samenwerken in ‘skills labs’ op een centrale plek in het complex. Het nieuwe hart dat zo ontstaat, creëert korte lijnen naar de werkomgevingen in de bestaande vleugels, nodigt uit tot ontmoeting en toont het samenwerken over de hele breedte van de zorgketen. De uitbreiding voegt zich op vanzelfsprekende wijze in het ontwerp van Wiebenga: parallelle lijnen van symmetrische bouwvolumes, gegroepeerd rond een centrale as.

Aardbevingbestendig

De nieuwbouw is één van de eerste aardbevingsbestendige gebouwen in Nederland. Betonnen kolommen en stalen ‘slender walls’ bieden een sterke, maar flexibele constructie. De composiet gevel kan sterke vervormingen opnemen, waardoor het gebouw een uitslag van 20 centimeter kan opvangen. De modulaire gevel biedt een flexibele envelop voor het steeds veranderende onderwijsprogramma. Het gebruik van geprefabriceerde elementen zorgt ervoor dat er snel en schoon gebouwd kan worden, waardoor het onderwijs tijdens de uitvoering kan door blijven gaan.

Wiebenga-Complex-Groningen-DP6-Bierman-Henket-ABT-Beeld-Gerard-van-Beek-en-Joep-Jacobs-6

Beeld Gerard van Beek en Joep-Jacobs

Het totale complex is uitgewerkt in een BIM-model, waarbij het toekomstige beheer een belangrijke rol speelt. Om een betrouwbaar model te krijgen is de bestaande situatie met een “point cloud” ingescand.


Meer resultaten van deze architecten

 

 

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Projecttitel Wiebenga Complex Groningen
  • Medewerkers Chris de Weijer Richelle de Jong Robert Alewijnse Björn Bleumink Douwe Strating Folkert Hofstra Froukje Zekveld Gretha Kuurstra Harrie Hupperts Jimmy van der Aa
  • Adviseur constructie ABT, Velp | Ingenieursbureau Wassenaar, Haren | Adviesbureau Syperda-Hardy, IJlst | DGMR raadgevende ingenieurs, Drachten
  • Aannemer Geveke Bouw, Groningen
  • Samenwerkende architect Bierman Henket architecten en ABT
  • Bruto vloeroppervlakte (m2) 20025 m2
  • Voorlopig ontwerp 2013
  • Oplevering 2017
  • Opdrachtgever Hangehogeschool, Groningen
  • Ontwerpbureau DP6 architectuurstudio

Locatie

Reageer op dit artikel